Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gör din förening mer jämställd – gratis på nätet

För att hjälpa till att öka jämställdheten, och bryta de gamla normerna och strukturerna inom idrotten, har Värmlands Innebandyförbund i samarbete med Värmlandsidrotten tagit fram en gratis digitalutbildning för innebandyföreningar– Fifty/Fifty.

Idrottsrörelsen har beslutat om gemensamma jämställdhetsmål. Svensk Innebandy tror att en ökad jämställdhet kommer att leda våra verksamheter framåt och bidra till utveckling och goda resultat – precis som vi vill enligt styrdokumentet Svensk Innebandy Vill.
Värmlands Innebandyförbund har medverkat i framtagandet av en digital utbildning som en väg framåt gällande jämställdheten – Fifty/Fifty.

– Fifty/Fifty inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten. Vi hoppas och tror att upplägget med en webbutbildning gör att vi kan nå ännu fler föreningar, säger Värmlands IBF:s Camilla Olsson.

I sex digitala lektioner blandas inspiration, fakta och diskussioner som genomförs direkt i styrelserummet i samband med sex styrelsemöten. Alltihop mynnar ut i en konkret åtgärdslista där föreningen i små steg kan ta sig vidare mot en mer jämställd verksamhet.

Fifty/Fifty ska vara ett verktyg för föreningar i hela Sverige. Det är ett enkelt verktyg för att kunna höja kunskapen och genomföra aktiva handlingar.

– I vårt gemensamma styrdokument ”Svensk Innebandy Vill” finns tydliga mål att få fler tjejer och kvinnor att engagera sig i innebandyn oavsett om det är som spelare, ledare, domare eller föreningsledare. Att lyfta jämställdhet i en sådan här utbildning, där vi ger samma kunskap och information till alla, är ett viktigt steg för att nå de målen. Nu ska vi försöka få så många som möjligt inom sporten att hitta portalen, vilja ta del av utbildningen och vara en del i den förändring vi vill göra, säger Åsa Wigforss, tillförordnad generalsekreterare på Svenska Innebandyförbundet.

Både Svenska Innebandyförbundet och Riksidrottsförbundet/SISU har varit involverade och delaktiga i framtagandet av utbildningen. SIBF är med och finansierar satsningen medan RF/SISU bistått med material och expertkunskaper.

Läs mer och registrera din förening på fifty-fifty.nu.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56