Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Fredi Petterssons överklagan till RIN bifölls

Fredi Petterssons överklagan till Riksidrottsnämnden bifölls, vilket innebär att Juridiska nämndens beslut upphävdes.

RIN bedömer att den aktuella förseelsen inte är tillförlitligt styrkt genom den åberopade bevisningen i ärendet.

I övrigt kan några slutsatser inte dras av RIN:s avgörande. Svensk Innebandy följer utvecklingen i liknande ärenden framöver noggrant.

Läs RIN:s beslut.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55