Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Frågor och svar om SSL-konflikten

Bakgrundsfakta om Svenska Innebandyförbundets förhandlingar med elitföreningarnas intresseorganisation Föreningen Svenska Superligan, om de kommersiella rättigheterna kopplade till Svenska Superligan.

Om förhandlingarna

Vad handlar förhandlingarna om?
Sedan en tid tillbaka har det pågått en konflikt mellan Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Föreningen Svenska Superligan (FSSL), den förening som har elitföreningarna i innebandy som medlemmar.

Förenklat beskrivet har konflikten handlat om vem som ska ha nyttjanderätten till de kommersiella rättigheterna kopplade till Svenska Superligan, den högsta serien i innebandyns seriesystem. Det är SIBF som äger rättigheterna till varumärket.

Vad har hänt i förhandlingarna?
Vid ett möte mellan SIBF och FSSL hösten 2018 beslutades att FSSL skulle återkomma med en konkret plan för hur de skulle vilja arbeta med rättigheterna till Svenska Superligan, vilket de gjorde den 5 december 2018. SIBF:s förbundsstyrelse tyckte dock inte att förslaget var tillräckligt genomarbetat och avvisade därför förslaget.

I början av 2019 fanns diskussioner om att flera av elitföreningarna skulle vilja starta en egen liga. Riksidrottsförbundet (RF) och SIBF samlade då föreningarna för att förklara vad det skulle få för konsekvenser. Det handlar om förändringar på såväl spelarnivå som på föreningsnivå, bland annat gällande ekonomiskt stöd och att spelare i en liga som inte är sanktionerad av SIBF inte får spela i landslaget.

Genom att RF medlade mellan SIBF och FSSL nådde man den 8 mars fram till att elitföreningarna anmälde sig till Svenska Superligan för säsongen 2019/20 och att förhandlingarna kring de kommersiella rättigheterna kopplade till varumärket Svenska Superligan återupptogs.

I och med överenskommelsen den 8 mars öppnade SIBF upp för att ge FSSL nyttjanderätten till de kommersiella rättigheterna kopplade till Svenska Superligan. Ett första steg för att detta ska bli möjligt är att SIBF bedömer att affärsplanen från FSSL är realistisk.

Vad handlar FSSL:s förslag om?
Förslaget bygger på att SIBF ger FSSL nyttjanderätten till de kommersiella rättigheterna kopplade till Svenska Superligan. FSSL avser exploatera dessa rättigheter inom ett aktiebolag. Bolaget ska vara ett renodlat säljbolag vars affärsidé är att maximera intäkterna från de kommersiella rättigheterna kopplade till digitala och fysiska exponeringar, i samband med samtliga matcharrangemang och klubblag som utgör Svenska Superligan Dam och Herr. Visionen är att markant öka intresset för innebandy nationellt såväl som internationellt. De nya medel som därmed uppstår vill FSSL återföra till föreningarnas arbete med att utveckla jämställdhet, friskvård, ungdomsidrott och arrangemang.

Vad vill SIBF?
SIBF vill fortsätta att hålla samman hela innebandyrörelsen. SIBF har ett ansvar för svensk innebandy som helhet och vill att både elit och bredd får ta del av resurserna.

SIBF har stor förståelse för att elitföreningarna har höga krav och förväntningar på sig och vill ge dem ökat inflytande och ett ökat marknadsanpassat stöd.

Framtiden för föreningarna och spelarna

Vad innebär det för Svenska Superligan om SIBF säger nej till affärsplanen som presenterats?
För själva tävlingen Svenska Superligan innebär det ingenting. Föreningarna är anmälda till Svenska Superligan säsongen 2019/20 och tävlingen kommer att genomföras som vanligt.

Vad händer med avtalet mellan SIBF och FSSL om SIBF säger nej till den föreslagna affärsplanen?
Det befintliga avtalet mellan SIBF och FSSL upphör den 30 juni 2019. Det avtalet ska inte förväxlas med anmälan till att spela i serien.

Innebär ett nej från SIBF att några SSL-föreningar inte får spela i Svenska Superligan under säsongen 2019/20?
Nej. Samtliga föreningar som uppfyller SIBF:s tävlingsbestämmelser och möter kraven för en elitlicens får spela i SSL även säsongen 2019/20.

Framtiden för Svenska Superligan, SSL

Hur ser SIBF:s plan för framtiden ut?
Verksamheten administreras av SIBF:s administration i enlighet med det tävlingsreglemente som finns idag. Till hösten 2019 inrättas en ny marknadsenhet.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55