Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Frågor och svar om licensavtalet

Fakta om Svenska Innebandyförbundets påskrivna licensavtal med SSL AB.

Vad är det som har hänt?
I juni skrev Svenska Innebandyförbundet och elitföreningarnas intresseorganisation, Föreningen Svenska Superligan (FSSL), ett avtal som gäller under säsongen 2019/20. Parterna skrev också en intention om att senast den 19 december ha klart ett licensavtal för 2020/21 och framåt där FSSL ska upplåtas de kommersiella rättigheterna avseende Svenska Superligan. Under hösten har parterna träffats regelbundet för att få klart licensavtalet. Svenska Innebandyförbundet och FSSL har nu gemensamt arbetat fram, formulerat och signerat ett avtal på 5 år.

Vad innebär licensavtalet mellan Svenska Innebandyförbundet och FSSL?
Det innebär att Svenska Innebandyförbundet upplåter de kommersiella rättigheterna avseende Svenska Superligan (SSL) till SSL AB från och med 1 juli 2020.

Hur långt är licensavtalet?
Fem år.

Hur har förhandlingarna varit?
Förhandlingarna har varit framåtriktad och lösningsorienterad från båda sidor.

Vem äger rätten till Svenska Superligan?
Svenska Innebandyförbundet äger fortsatt alla rättigheter till varumärkena Svenska Superligan och SSL. Licensavtalet upplåter de kommersiella rättigheterna till SSL AB som till 100% av ägs FSSL.

Vad innebär det att upplåta en kommersiell rättighet?
Det innebär att SSL AB har en exklusiv licens som tillåter att de, i 5 år framåt, har ansvar för marknadsföring och försäljning avseende Svenska Superligan.

Vad blir Svenska Innebandyförbundets roll i framtiden?
Svenska Innebandyförbundet bedriver idrottslig verksamhet och utvecklar, administrerar och företräder innebandyn i och utanför Sverige. Svenska Innebandyförbundet anordnar Sveriges högsta innebandyserier för dam och herr, Svenska Superligan, och äger även fortsatt alla rättigheter till varumärkena Svenska Superligan (SSL). Licensavtalet innebär att rätten att sälja varumärket upplåts till SSL AB. Svenska Innebandyförbundets roll när det gäller Svenska Superligan ändras bara i detta avseende, medan allt annat ansvar ligger kvar hos Svenska Innebandyförbundet.

Vad blir SSL AB:s roll i framtiden?
SSL AB är ett aktiebolag som ägs till 100 % av Föreningen Svenska Superligan (FSSL). FSSL:s medlemmar består av samtliga SSL-föreningar, herr och dam, inom Svensk Innebandy. Licensavtalet innebär att SSL AB har rätt att sälja varumärkena Svenska Superliga och SSL och tar de kostnader som hör det kommersiella arbetet till.

Vad innebär licensavtalet för Svenska Innebandyförbundets marknadsarbete?
Svenska Innebandyförbundet kommer att fortsätta utveckla och sälja allt inom Svensk Innebandy som inte är Svenska Superligan. Svenska Innebandyförbundet och SSL AB kommer att ha ett gemensamt marknadsråd och samarbeta för att tillsammans stärka Svensk Innebandy.

Vad innebär licensavtalet för Svensk Innebandy?
Parterna är överens om att samarbeta och gemensamt verka för Svensk Innebandys bästa. Att elitföreningarna är starka och att Svenska Superligan är världens bästa liga är av stort värde för Svensk Innebandy. En stärkt marknadsposition för SSL är bra för Svensk Innebandy.

Hur påverkar licensavtalet landslagen?
Inte alls. Avtalet innefattar inte landslagen.

Är allting löst nu?
Ja, samtidigt återstår förstås en massa arbete för att hitta våra respektive roller i denna nya situation.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56