Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Förbundsmötet 2020 genomfört

Under Svensk Innebandys förbundsmöte, som genomfördes digitalt via Easymeet under söndagen, klubbades verksamhetsberättelsen 2019/20 och verksamhetsplanen 2020/21 igenom.

- Mötet löpte på bra med tanke på att vi var tvungna att genomföra det digitalt, säger Svensk Innebandys ordförande Märit Bergendahl efter mötet.

De beslut som fattades under mötet var bland annat fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelsen. Det var även med en stadgeändring som fanns som förslag, med anledning av vad som bestämts på Riksidrottsförbundets senaste årsmöte.

En motion fastställdes under mötet där förslaget var att det ska tas fram en gemensam strategi med konkretiserade delmål över flera verksamhetsår. Det med anledning av att uppnå det långsiktiga målen i Svensk Innebandy Vill.

De förändringar som gjordes i styrelsen var att Ulf Holst valdes in som ny ledamot, samtidigt som Helen Sundström Hetta inte ställde upp för omval.

Så här ser styrelsen ut i sin helhet: 
Märit Bergendahl, ordförande
Carin Sjöberg 
Victoria Wikström 
Mats Romell 
Ulf Holst 
Andreas Carlson
Helén Wiklund Wårell
Lena Larsson
Martin Klabere

Boel Carlsson valdes som ny ordförande i valberedningen, där Kristina Landgren Carestam inte ställde upp för omval. Ny ledamot i valberedningen är Eva Pethrus.  

Så här ser valberedningen ut i sin helhet: 
Boel Carlsson, ordförande
Daniel Holm, ledamot
Malena Björnlund, ledamot
Lars Svensson, ledamot
Eva Pethrus, ledamot 

Under lördagen genomfördes också Svensk Innebandys ordförandekonferens.

Läs mer i Svensk Innebandys Verksamhetsberättelse 2019/20 

Se Verksamhetsberättelsen i filmformat här:


Se hela intervjun med Svensk Innebandys ordförande Märit Bergendahl här: 


short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56