Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

FastTrack Elite har genomförts på Bosön

Under två intensiva dagar samlades flertalet elittränare på Bosön för att genomgå en specialframtagen utbildning - FastTrack Elite.

- Jag tror att vi hade kunnat fylla en hel vecka med en sån här träff, vi har haft så oerhört mycket att prata om. Men någonstans så ska vi börja och de här två dagarna har varit en bra start, berättar Andrea Hjelmåker, utbildningsansvarig på Svenska Innebandyförbundet.

FastTrack Elite är en specialframtagen utbildning för elittränare från RIG,NIU och SSL som hölls på Bosön den 8-9 september. Deltog gjorde bland annat flertalet tränare från SSL Dam och Herr. Under två intensiva dagar så har deltagarna fått en inblick i flera olika områden berättar Andrea Hjelmåker, utbildningsansvarig på Svenska Innebandyförbundet.

- Vi har utbildningar på grön, blå, röd och nu även svart nivå. Tränarna har under de här dagarna fått en inblick i allt hela vägen från grön till svart nivå och vad de tränarutbildningarna innehåller, säger Andrea Hjelmåker och fortsätter:

- De har fått det utifrån fyra områden. Vi har haft innebandyfys, vi har haft idrottspsykologi, ledarskap och spelet. Dessa fyra områden har tränarna fått möta under de här två dagarna.

Elittränarna som deltog på Bosön under FastTrack Elite är också behöriga att söka till en kommande elittränarutbildning, berättar Hjelmåker.

- Nu när tränarna har varit med under de här dagarna så är de också behöriga att söka till en kommande elittränarutbildning. Det var också en förutsättning för att de skulle kunna söka till den utbildningen, annars måste de gå en svart utbildning någon annanstans i landet.

FastTrack Elite var också startskottet på en annan storsatsning - Kraftsamling 2022, något Hjelmåker menar kommer att bli väldigt viktigt. 

- Kraftsamling 2022 är en storsatsning på just den här gruppen, på elittränare från RIG, NIU och SSL där vi som förbund vill möta dem i deras utbildningsbehov. Vi vill skapa ett forum för dem att kunna prata med varandra och få ett erfarenhetsutbyte. Vi vill också kunna backa upp dem i andra behov som de har för att kunna ha hållbara tränarkarriärer. Det här var startskottet för Kraftsamling 2022.

- Vi ser fram emot att fylla Kraftsamling 2022 med innehåll. Allt ifrån fysiska träffar till digitala utbildningsträffar eller rena erfarenhetsutbyten. Men också konkreta insatser för att öka tränarens status och möjliggöra ett hållbart tränarskap.

FastTrack Elite var mycket uppskattat av deltagarna på Bosön där flera uttryckte ett positivt mottagande till att återigen kunna träffas och ha erfarenhetsutbyten.

- Vi går i stor sannolikhet mot en riktning där det kommer finnas krav på utbildade tränare i varje bås på alla nivåer och där är det viktigt att den här gruppen går i bräschen och visar att utbildning är viktigt - och det visade de verkligen under de här två dagarna, avslutar Hjelmåker.

short_text    Publicerat av Ludvig Gustavsson 2021-09-10, kl 15:48