Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

"Det pågår en spännande förändring gällande jämställdhet "

Anna Bäck är en del av nätverket #IBkvinnorleder i år, och hon ser flera saker som skulle kunna förändras till det bättre inom innebandyn.
- Det pågår en spännande förändring gällande jämställdhet och vad som är acceptabelt i vårt samhälle i dag och den förändringen vill jag se i hela innebandysverige, säger hon.
 

Nätverket #IBkvinnorleder är inne på sitt tredje år, och därmed med sin tredje grupp. I år är Anna Bäck med, som till vardags arbetar som styrelseledamot i Örebro Läns Innebandyförbund.

Bäck kom i kontakt med innebandyn 1994, och efter det har intresset bara ökat.

- Dock har jag aldrig hållit i en klubba, förutom när jag spelade för skojs skull med kompisgänget. Sedan tio år tillbaka är jag engagerad vid sidan om planen i olika föreningar, och lag där min son har spelat och spelar.

Trots sin relativt korta erfarenhet som ledamot (två år) har Bäck redan identifierat maktstrukturer i den mansdominerade innebandyvärlden.

- Strukturer som tyvärr inte är helt ovanliga och som jag sett tidigare i idrottens värld. Framför allt i min tidigare roll som valberedare i en stor barn- och ungdomsförening. I mitt distrikt är vi få kvinnor som är representerade både vad gäller ledar- och tränaruppdrag. Där vill jag bidra till förändring. Jag vill få fler kvinnor att engagera sig i roliga uppdrag, jag vill att fler kvinnor ska våga ta plats, jag vill förändra ”locker room-jargongen” och se att män och kvinnor behandlas lika på alla nivåer. Det pågår en spännande förändring gällande jämställdhet och vad som är acceptabelt i vårt samhälle idag och den förändringen vill jag se i hela innebandysverige och i Örebro läns Innebandyförbund. 

Bäck tror och hoppas att nätverket kan hjälpa henne att hitta flera verktyg och ge henne mer kunskap för att hon ska kunna genomföra det hon vill åstadkomma. Hon menar att det är värdefullt att få träffa och lära känna andra kvinnor som vill se samma typ av förändring och som är i samma sits.

Varför tror du att det är bra att sådana här nätverk finns?
- I den bästa av världar ska väl inte den här typen av nätverket behövas i vårt upplysta samhälle. Men fortfarande finns det behovet. Jag tror att det är bra att känna att man inte är ensam om att vilja driva den här typen av frågor. Nätverket fungerar som ett bollplank och ibland även som stöttepelare när man behöver en boost för att orka jobba vidare. Det är en viktig del, då jag tror att en av nycklarna för att bidra till förändring är uthållighet och tålamod. Det är en även en bra arena för erfarenhetsutbyte och man vågar sätta ord på sina tankar. Den här typen av nätverk ger energi, kunskap, mod och nya möjligheter till både vänskap och nya kontaktytor. Tillsammans kan vi göra något bra.

På hemmaplan vill nu Bäck tänka ännu mer jämställdhet i alla deras frågor på distriktsnivå. Hon kommer försöka vara ännu mer uthållig i frågor som kan bidra till förändring vad gäller jämställdhet inom innebandyn.

- Personligen vill jag snabbt framåt, men jag måste nog sänka ribban, ta ett djupt andetag och se att även små steg leder framåt. Förändring kan inte ske på en gång. Sedan kommer jag förhoppningsvis ha modet att ta ännu mer plats och våga lyfta jämställdhetsfrågan även om jag i vissa sammanhang bara är omgiven av män. 

Vilka strukturer ser du som gör att vi inte når upp till 50/50 mellan könen på olika positioner?
- En tydlig struktur som går att se är att män väljer män till olika uppdrag och positioner. Här måste vi kvinnor våga peppa varandra att ta plats. Att vi också kan och vill. Och männen måste låta oss få en chans. Ibland är inte det viktiga att du spelat innebandy på elitnivå i massor med år för att kunna bidra med utvecklingen av svensk innebandy, utan det viktiga är den kompetens du besitter. Kvinnor kan också, trots att det generellt är männen som kanske utövat sporten längst. Det är synd att det ska behövas "skinn på näsan" för att våga ta ett uppdrag som kvinna. Genom att få in fler kvinnor får vi fler och andra perspektiv vilket är både nyttigt och nödvändigt för att utveckla sporten.

Bäck ser flera förbättringsområden inom svensk innebandy. Ett av dem är att det behöver bli fler kvinnor som vågar ta uppdrag både vad gäller ledar- och tränaruppdrag, och även förtroendeuppdrag på distrikts- och föreningsnivå.

- I dagsläget finns det även alldeles för få kvinnor som har tränar- och ledaruppdrag på elitnivå. Likaså behöver vi ha fokus på hur vi kan stärka, utveckla och rekrytera fler kvinnliga domare. Det finns ingen enkel ”quick fix” på hur vi uppnår de här exemplen, utan jag tror att vi behöver börja med att fundera på varför det är som det är, för att sedan hitta vägar till förändring. Till en början tror jag att vi måste ha en mer tillåtande atmosfär i vår sport. Att lära oss att alla har något att bidra med och låta individer våga utvecklas både på och utanför planen i olika roller. Vi måste jobba ännu mer tillsammans, män och kvinnor, föreningar och distrikt, distrikt och förbund. Sedan tror jag att en förändring alltid börjar i dig själv som individ. Vi måste börja med att göra den förändring vi vill se i sporten hos oss själva, för att den strukturella förändringen ska få genuin långsiktig effekt och genomslag. 

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55