Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Debatt: Så kan Sveriges kommuner hjälpa fler att hålla nyårslöftet

Det här är en debattartikel av Svensk Innebandys ordförande Märit Bergendahl.

”Börja träna mer” som nyårslöfte, visst har man hört den förut? En färsk Sifoundersökning visar att fyra av tio svenskar haft just det som nyårslöfte. Träning är en viktig del i att förbättra både folkhälsan och den sociala gemenskapen, och kommunerna har en viktig roll i att ge möjligheter till det. Därför har vi tagit fram tre nyårslöften till Sveriges kommunala beslutsfattare för att främja folkhälsan.

I en färsk Sifoundersökning svarar nästan fyra av tio svenskar, 37 procent, att de någon gång har haft som nyårslöfte att de ska börja träna mer. När det nya året kommer letar många efter en motionsform som kan passa, men ganska snabbt inser man att alternativen är få, att det knappt finns några lediga träningstider och att det som erbjuds snabbt blir fullbokat. Plötsligt är det inte lika lätt att infria det där nyårslöftet.

Idrott och motion är viktigt för folkhälsan och beslutsfattarna i Sveriges kommuner behöver göra mer för att främja invånarnas möjlighet till träning. De resurser som finns kan i många fall användas på ett sätt som är bättre för folkhälsan. En av de viktigaste sakerna att prioritera är tillgången till idrottsanläggningar, antingen i form av renovering av befintliga hallar och planer eller genom att bygga moderna anläggningar som kan erbjuda olika sorters motionsverksamheter. Utan det blir det svårt för invånarna att infria sitt nyårslöfte, eller för den delen bara försöka idrotta på någorlunda frekvent basis. Följden blir i längden en försämrad folkhälsa för både barn och vuxna.

Vi representerar innebandyrörelsen och erbjuder en enkel och rolig sport som alla kan utöva. Men det är vi inte ensamma om – hela idrottsrörelsen förenas av att vi vill att fler ska uppleva idrottens kraft och rörelseglädje. Ju fler svenskar som idrottar, desto bättre för både folkhälsan och den sociala gemenskapen.

Därför har vi på Svenska Innebandyförbundet tagit fram tre förslag på nyårslöften för Sveriges kommuner. Lova att:

1. Prata mer med era föreningar
De lokala föreningarna har kunskapen om vilket stöd som har störst effekt. Ska det exempelvis byggas nya idrottshallar och bollplaner eller ska en idrotts- och motionssamordnare anställas?
2. Se med egna ögon
Besök de slitna anläggningarna som behöver renoveras eller ersättas. Se konsekvenserna av att varken vuxna eller barn får rätt förutsättningar för motion.
3. Fatta beslut
När ni gjort det behöver ni snabbt fatta tydliga och långsiktiga beslut. Ska ni renovera, anställa, bygga nytt eller något helt annat?  

Vi vet att många kommuner står inför tuffare ekonomiska tider, men en satsning på folkhälsan kommer att betala sig många gånger om. Vi uppmanar därför Sveriges kommunala beslutsfattare att hjälpa era invånare att hålla sina nyårslöften om att träna mer. Genom att få fler att träna bidrar ni till glädje, gemenskap och bättre hälsa både för individen och för hela Sverige.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56