Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Besluten från Tävlingskongressen

Tävlingskongressen 2018 genomfördes den 2 december i kommande VM-staden Uppsala (U19-VM 2020 och dam-VM 2021) med 19 av 21 distrikt representerade tillsammans med ett mindre antal föreningar med lag i förbundsserierna.

Kongressen fastställde Tävlingsbestämmelserna för säsongerna 19/20 och 20/21 med bland annat följande förändringar:

- Spelare som deltar i tävling avsedd för åldersklass röd (16 år eller yngre) ska bära godkända skyddsglasögon.

- SDF har nu rätt att i distriktstävlingarna ge dispens för förening att använda tre B-licensspelare per seniorlag och match (eventuella sådana dispenser gäller även fortsatt för kval till förbundsserie). Sådana dispenser ska vara individuella, behovsprövade och gälla för spelare som är ett år yngre än A-licens.

- RIG/NIU-elev kommer inte längre att återföras till moderföreningen efter avslutade studier, samt att de RIG-/NIU-elever som fyllt 18 år och går sitt sista år på gymnasiet har rätt att teckna Avtal för spelare fr.o.m. 1 maj.

Tävlingskongressen beslutade vidare i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag avseende följande motioner:

- Ändrad ålder för SDF-SM, dvs. SDF-SM kommer fortsatt att arrangeras för 16-åringar

- Dubbel spelrätt, dvs. även fortsatt en begränsning vid dubbel bosättning kring resväg (kopplat till tid och avstånd)


- Distriktens ges rätt att inte behöva placera nya medlemsföreningar, som bildats efter sammanslagningar med en eller flera föreningar från andra idrotter, i lägsta serien


- JSM/USM och Allsvenskan damer dvs. ingen förändring, dock skall Förbundsstyrelsen göra en översyn kring formerna under de kommande åren. Kring ungdomstävlingarna i syfte att eftersträva liknande upplägg för tjejer och killar, och kring Allsvenskan damer avseende kvalspelet mellan Allsvenskan och div. 1.

Nästa Tävlingskongress kommer hållas i november-december 2020.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55