Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Beslut från Juridiska nämnden

Efter att Jönköpings IK anmält Växjö IBK:s Jesper Sankell till Juridiska nämnden har nu ett beslut i ärendet kommit.
Juridiska nämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Så här skriver Juridiska nämnden i beslutet:

”I ett ärende där parterna får anses som jämbördiga måste uppgifter som lämnas däri bedömas med restriktivitet. Utgångspunkten enligt Riksidrottsförbundets stadgar är att den som påstår att annan har gjort sig skyldig till en förseelse även skall styrka påståendet.
I detta ärende finns endast parternas egna uppgifter att tillgå, vilka följaktligen får ställas mot varandra.
Mot bakgrund av Jesper Sankells bestridande av händelseförloppet finner JN att anmälaren inte kunnat styrka att Sankell skulle handlat på så vis som anmälan gör gällande.
JN anser därmed att Jesper Sankell skall vara fri från ansvar avseende vad han anmälts för.”

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55