Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Beslut från Juridiska nämnden 6/11

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

Växjö IBK:s Samuel Folkesson-Algman stängs av en (1) match efter en incident mot Linköping IBK den 29 oktober.

JN skriver bland annat i beslutet: "Samuel Folkesson-Algman har enligt nämndens mening på ett uppenbart och flagrant sätt försökt vilseleda domarna genom att förstärka en situation på så vis att han lättvindigt faller till golvet och samtidigt tar sig mot ansiktet på ett sätt som ska illustrera att han skulle ha åsamkats smärta, trots att ingen kontakt med någon del av ansiktet sker. JN anser att detta sker i syfte att ådra motståndarlaget en utvisning.

Ett sådant vilseledande ska enligt Svenska Innebandyförbundets regelhandbok, regel 610.1 ("osportsligt uppträdande"), föranleda utvisning om 2 minuter lagstraff + 10 minuter personligt straff.


JN konstaterar sammantaget att Samuel Folkesson-Algman, genom att ha gjort sig skyldig till överträdelse enligt Svenska Innebandyförbundets regel 610.1, tillika kan ådömas ansvar för brott mot 14 kap 2 § 14 punkten Riksidrottsförbundets stadgar.”

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli en (1) match, beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället.

JN beslutar att stänga av Samuel Folkesson-Algman fr.o.m. 7/11 2019 t.o.m. 17/11 2019. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56