Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Beslut från Juridiska nämnden

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning på ett ärende som inträffade under Euro Floorball Tour. Anledningen till att Juridiska nämnden behandlar ett ärende som inträffat under ett internationellt evenemang beror på att IFF:s Juridical regulations art. 36 hänvisar till att spelarens nationsförbund ska handlägga  bestraffningsärendet när matchstraff 3 har utdömts. 

RIG Umeå IBF:s spelare Mattias Lövenfors stängs av en (1) vecka efter en incident mot Finland den 10 november under Euro Floorball Tour. 

JN skriver bland annat i beslutet: "Det har inte funnits någon anledning att ifrågasätta de uppgifter som lämnats av anmälaren varför dessa uppgifter enligt nämndens mening ska läggas till grund för prövningen. Åberopad videosekvens ger stöd för Mattias Lövenfors handlat på så vis som görs gällande anmälan. 

JN konstaterar dock att angreppet som sådant inte sker med betydande kraft med tilltaget uppenbart sker medvetet med armen och att våldet riktats mot huvudet på medspelaren. Angrepp mot huvudet innebär typiskt sett en hög risk för skada, inför vilken Mattias Lövenfors förhållit sig likgiltig till."

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli en (1) vecka, beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället.

JN beslutar att stänga av Mattias Lövenfors fr.o.m. 26/11 2019 t.o.m. 02/12 2019. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet.

 

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56