Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Beslut från Juridiska nämnden

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

Pixbo Wallenstam IBK:s Martin Ojaniemi stängs av 3 matcher efter en incident mot FBC Kalmarsund den 2 oktober. 

JN Skriver bland annat i beslutet:
"
Den videosekvens som åberopats ger stöd för att Martin Ojaniemi medvetet utdelar en tackling på det sätt som anmälaren gör gällande. En tackling mot bortvänd spelare innebär enligt nämndens mening en förhöjd risk för skada.

Genom att utdela tacklingen med axeln måste Ojaniemi i vart fall ha insett att tacklingen skulle träffa på motspelarens överkropp. Enligt JN:s mening har Martin Ojaniemi genom att utdela tacklingen förhållit sig likgiltig inför risken att den skulle träffa motspelaren i huvudet. Tacklingen har medfört smärta hos motspelaren."

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli 3 (tre) matcher, beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället. 

JN beslutar att stänga av Martin Ojaniemi fr.o.m. den 4 oktober 2019 t.o.m. den 13 oktober 2019. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet 

 

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56