Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Beslut från Juridiska nämnden 29/11

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

FBC Kalmarsunds Simon Nilsson stängs av två (2) matcher utöver den automatiska avstängning om en (1) match som följt av matchstraff 3 efter en incident mot IBF Falun i SSL Herr den 23 november. 

JN skriver bland annat i beslutet: "Den videosekvens som åberopats av anmälarna ger stöd för att Simon Nilsson medvetet utdelar en tackling på det sätt som anmälarna gör gällande.

JN anser att Simon Nilsson medvetet väljer att uppsöka motspelaren för att stoppa denne med en tackling. Genom att utdela tacklingen med axeln måste Nilsson i vart fall ha insett att tacklingen skulle träffa högt upp på motspelarens överkropp. Enligt JN:s mening har Simon Nilsson genom att utdela tacklingen förhållit sig likgiltig inför risken att den skulle träffa motspelaren i huvudet. Tacklingen träffade motspelaren i huvudet och föranledde skada varpå denne fick utgå ur matchen.

JN finner efter en samlad bedömning att Simon Nilsson gjort sig skyldig till våld enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 8 punkten."

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli två (2) matcher, beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället.

JN beslutar att stänga av Simon Nilsson fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2019-12-08. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet.

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56