Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Beslut från Juridiska nämnden 29/11

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

Storvreta IBK:s Robin Nilsberth frias efter att tidigare ha anmälts till bestraffning.

JN skriver bland annat i beslutet: "Den anmälda förseelsen bedöms enligt nämnden inte påtagligt ha överskridit de gränser som följer av innebandyns regelverk. Robin Nilsberth tacklar motspelaren med nedsänkta armar och med primär kontaktpunkt motspelarens axel. Utifrån videosekvensen konstaterar JN att motspelaren i situationen träffas i huvudet av sin egen axel och inte Nilsberths.

JN finner sammantaget att den anmälda förseelsen inte ska föranleda någon bestraffning enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

JN beslutar att lämna anmälan utan bifall."

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56