Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Beslut från Juridiska nämnden 23/10

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

Warberg IC:s Amanda Ahola stängs av en match efter en incident mot IBK Dalen den 13/10.

Juridiska nämnden skriver bland annat i beslutet: "JN konstaterar inledningsvis, utifrån handlingarna i ärendet, att det inte kan styrkas att Amanda Ahola med avsikt har åsamkat motspelaren skada.
JN anser emellertid att Amanda Ahola i spelsituationen medvetet sätter upp sin armbåge mot motspelaren. Agerandet är vårdslöst och har inneburit en hög skaderisk. Aholas förseelse har i vart fall medfört smärta hos motspelaren. Amanda Ahola bär sammantaget ansvar för det inträffade.”

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli en (1) match, beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället.

JN beslutar att stänga av Amanda Ahola fr.o.m. 23/10 2109 t.o.m. 26/10 2019. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56