Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Beslut från Juridiska nämnden 21/2

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

Storvreta IBK:s Tobias Gustafsson frias efter att tidigare ha anmälts till bestraffning.

JN skriver bland annat i beslutet: "Anmälarna gör gällande att man i åberopad videosekvens ser en motspelare som är placerad bakom Storvretas mål och med ryggen mot spelplanen, sträcka sig efter en passad boll. Tobias Gustafsson som är placerad snett bakom motspelaren, till höger om målet, accelererar och löper mot spelaren och försöker genom att ta ett långt sista steg kliva in framför honom varvid kroppskontakt uppstår och motspelaren faller till marken.

Anmälaren anser att Gustafsson i situationen agerat på ett otillbörligt sätt där en ökad skaderisk förekommit utifrån att han löpt in i situationen med hög fart och utdelat en tackling mot motspelarens överkropp i en situation där motspelaren inte kunnat försvara sig.

Tobias Gustafsson har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i huvudsak följande.

Tobias Gustafsson delar anmälarens beskrivning av händelsen han ökar hastighet och steglängd för att vinna boll och motståndaren sträcker sig i situationen efter boll. Kroppskontakt överkropp mot överkropp uppstår. Gustafssons enda syfte i situationen är att vinna boll från den bollförande motspelaren, utan uppsåt att skada spelaren eller på något annat sätt agera så att ökad skaderisk uppstår. Gustafsson och föreningen straffades hårt genom det matchstraff ett som utdelades av domarna på matchen. 

JN konstaterar att den aktuella situationen har bestraffats enligt tävlingsreglerna och att den inte varit av sådan allvarlig art att de därutöver bör föranleda någon bestraffning enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.”

Läs hela beslutet 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56