Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Beslut från Juridiska Nämnden 20/10

Juridiska Nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning. 

Storvretas IBKs Viktor Klintsten avstängs för en tid motsvarande en match för otillbörligt uppträdande.

JN skriver bland annat i beslutet: "Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Viktor Klintstens förseelse ska motsvara bestraffning i form av avstängning under viss tid motsvarande en (1) match, beräknat på det lag som han deltog i vid anmälningstillfället. Då Viktor Klintsten ådömts matchstraff 3 innebär detta en automatisk avstängning i nästkommande match i samma tävling. JN anser att bestraffningen ska stanna härvid.

Anmälan föranleder därför ingen ytterligare åtgärd."

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Ludvig Gustavsson 2021-10-20, kl 19:39