Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Beslut från Juridiska nämnden 14/1

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning. 

IBF Faluns Patrik Rokka stängs av åtta (8) matcher efter incident mot Jönköpings IK den 6 januari.
JN skriver bland annat i beslutet: "Det har inte funnits någon anledning att ifrågasätta de uppgifter som lämnats av anmälaren varför dessa uppgifter enligt nämndens mening ska läggas till grund för prövningen. Åberopad videosekvens ger stöd för att Patrik Rokka handlat på så vis som görs gällande i anmälan.

JN konstaterar inledningsvis att Patrik Rokka medvetet och med direkt avsikt att skada slår sin motspelare på halsen med klubban som tillhygge. JN konstaterar vidare att angreppet som sådant inte sker med våldsam kraft men att detta uppenbarligen sker med sådan betydande kraft så att motspelaren ska åsamkas smärta. Risken för att motspelaren ska åsamkas allvarlig skada är enligt nämndens mening uppenbar och användningen av klubban som tillhygge ska vid bedömningen anses som en försvårande omständighet. 

Vad Patrik Rokka har anfört i yttrande påverkar inte nämndens bedömning. 

JN finner därför att Patrik Rokka gjort sig skyldig till våld enligt 14 kap 2 § 8 punkten Riksidrottsförbundets stadgar.

Gällande straffvärdet kan enligt nämndens mening någon annan påföljd än en kännbar avstängning inte komma i fråga"

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli åtta (8) matcher beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället. 

JN beslutar att stänga av Patrik Rokka fr.o.m. den 7 januari 2020 t.o.m. den 29 februari 2020. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

Läs hela beslutet. 

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56