Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Beslut från Juridiska nämnden 13/12

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning. 

Växjö IBK:s Johan Roos frias efter att tidigare ha anmälts till bestraffning.

Incidenten inträffade i SSL-matchen mellan FC Helsingborg– Växjö IBK 4/12.

JN skriver bland annat i beslutet:"Anmälaren gör gällande att man i åberopad videosekvens ser hur flera spelare från FC Helsingborg löper in på planen, i samband med slutsignalen. Johan Roos som har en tvåhandsfattning på klubban kommer gående från en plats långt ner på FC Helsingborgs planhalva mot den egna planhalvan. En av motspelarna är på väg att göra ett hopp samtidigt som Roos med en tvåhandsfattning crosscheckar denne över bröstet. Anmälaren anser att Roos agerar medvetet i situationen då han lyfter sina armar och crosscheckar motspelaren.

Johan Roos har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i huvudsak följande. Av den av honom åberopade filmsekvensen samt en stillbild direkt vid slutsignalen kan man se att han går mot sin planhalva samtidigt som FCH: spelaren springer mot deras mål för att fira. När de kolliderar håller Roos sin klubba mot sitt eget bröst och det som gör att motspelaren faller är kollisionen när han springer in i Roos. Att han ”crosscheckar” är helt fel. Motspelaren flyger enbart på grund av att han springer i hög fart och kolliderar med en gående Roos

JN finner sammantaget att den anmälda förseelsen inte ska föranleda någon bestraffning enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

JN beslutar att lämna anmälan utan bifall."

Läs hela beslutet

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56