Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Beslut från Juridiska nämnden 12/11

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

Visby IBK:s Mathias Forre stängs av två (2) matcher efter en incident mot Linköping IBK i SSL Herr den 2 november. 

JN skriver bland annat i beslutet: "Anmälaren gör gällande att man i åberopad videosekvens ser Mathias Forre och en motspelare i närkamp med varandra i högra hörnet i spelriktningen på Visbys planhalva. Motspelaren faller i situationen och blir sittandes vid sarghörnet medan Forre vacklar bakåt något steg innan han återfår balansen. Då Forre ska löpa från situationen väljer Forre först att stampa på motspelarens överkropp. Detta medan motspelaren fortsatt är sittandes på golvet och således inte kan freda sig. 

JN konstaterar att angreppet som sådant inte sker med betydande kraft men tilltaget uppenbart sker medvetet och att det förelegat en hög risk för skada hos motspelaren.

JN finner därför att Mathias Forre gjort sig skyldig till våld enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 8 punkten."

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli två (2) matcher, beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället. 

JN beslutar att stänga av Mathias Forre fr.o.m. den 13/11 2019 t.o.m. den 21/11 2019. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56