Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Beslut från Juridiska nämnden 12/10

Juridiska nämnden har tagit ett beslut gällande anmälan till bestraffning.

Jönköpings IKs Otto Weidman stängs av två matcher efter en incident mot Fagerhult Habo IBK i SSL herr den 4 oktober.

JN skriver bland annat i beslutet:
"JN konstaterar inledningsvis att det utifrån det samlade materialet i ärendet inte kan styrkas att Otto Weidman haft för avsikt att skada sin motspelare genom sitt agerande.

JN anser emellertid att Otto Weidman medvetet rusar in i spelsituationen och tacklar motspelaren utan att gå på bollen. Vidare anser JN att Weidmans agerande präglats av vårdslöshet och agerandet har medfört hög risk för skada. JN konstaterar att Otto Weidman därför bär ansvaret för den effekt som tacklingen medför.” Underlag finns i beslutet."

JN anser att en påföljd i form av avstängning ska bli två (2) matcher, beräknat på det lag som den anmälde deltog i vid anmälningstillfället.

JN beslutar att stänga av Otto Weidman fr.o.m. 24 oktober 2020 t.o.m. 27 oktober 2020. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-12, kl 15:13