Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Beslut från Juridiska nämnden

Juridiska nämnden har tagit ett beslut avseende överklagan av beslutet om avstängning. 

IBF Falun Ungdoms Emil Kalentun stängs av fyra (4) matcher i JAS efter incident mot Ingarö IF den 1 september.

Så här skriver Juridiska nämnden (JN) om beslutet:

”Vad det avser ansvarsfrågan så får det utifrån det samlade materialet i ärendet anses styrkt att Kalentun handlat på så vis som anmälaren har gjort gällande hos Nationella disciplingruppen (NDG. Kalentun agerar medvetet genom att sätta upp armarna mot en motspelare, riktat mot huvud- och halstrakt, som löper utanför en spelsituation. Ett sådant agerande innebär en förhöjd risk för skada. Motspelaren befinner sig därutöver i en situation, utanför spelet, där han inte kan förvänta sig att bli utsatt för något fysiskt angrepp. JN har i likhet med NDG inte funnit anledning att ifrågasätta att det uppstod smärta hos motspelaren samt att denne tvingade utgå ur matchen, efter att ha försökt spela ett byte till.”

JN anser att en påföljd av avstängning ska bli för fyra (4) matcher i JAS. Eftersom det inte var fastställt att Kalentun var avsedd spel i SSL, ska Kalentuns straffvärde mätas med de serier han skulle delta i för IBF Falun Ungdom, alltså division 1 och JAS.

JN beslutar att stänga av Emil Kalentun fr.o.m. 24 september 2019 t.o.m. 16 oktober 2019. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Läs hela beslutet

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56