Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Avrådan från cuper och läger inomhus förlängs

Regeringen meddelade idag att den avrådan från cuper och läger inomhus som gällt till och med 16 januari förlängs med omprövning 31 januari. Det meddelades också förändrade regler avseende publik på inomhusevenemang med bland annat infört maxtak på 500 personer samt förändrade krav kring vaccinationsbevis.   

Folkhälsomyndigheten har inte förändrat sina allmänna råd för idrotten utan träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan även fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder.  
 
I SIBF:s riktlinjer och rekommendationer finns bland annat de smittskyddsåtgärder som arrangören ska vidta och dessa kommer att uppdateras avseende förändrat regler för publik och krav på vaccinationsbevis.   

SIBF:s riktlinjer och rekommendationer och finns här: https://www.innebandy.se/tavling/aktuell-information-om-covid-19/  

Läs hur förening med lag i förbundsserierna och Juniorallsvenskan ska agera vid sjukdom i laget här: https://www.innebandy.se/inlagg/lista/sjukdom-i-laget/ 

short_text    Publicerat av Ludvig Gustavsson 2022-01-10, kl 17:44