Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Ansök om idrottsmedel

Projektstödet IF är ett statligt bidrag som alla idrotter med medlemskap i RF får för att utveckla, utbilda och stärka föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Med hjälp av Projektstöd IF kan föreningar ansöka om bidrag för olika utvecklingsinsatser och ledarutbildningar.

Att söka bidrag och genomföra olika utvecklingsinsatser är ett jättebra sätt för föreningar att öka kvaliteten på sin verksamhet och att hänga med i samhällets utveckling så att vi kan fortsätta vara en sport för alla, hela livet.

Nu är ansökan om Projektstöd IF 2021 öppen på IdrottOnline och föreningar kan sökande följande idrottsmedel:

Föreningsutveckling IF
Föreningar kan söka upp till 15 000 kr för en rad olika utvecklingsinsatser som till exempel leder till ökat antal medlemmar, tryggare idrottsmiljö eller en modernare och mer effektiv organisation. Här kan du läsa mer om Föreningsutveckling IF.

Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare
Föreningar kan söka fullständig subvention för föreningsutvecklingsverktyget Vår Förening Vill samt subvention av grundutbildning för organisationsledare.

Ledarutbildningar
Föreningar kan söka subvention av delar av deltagaravgift för genomförda aktivitetsledarutbildningar. Subventionerna varierar beroende på vilken utbildning det rör sig om och hur den är arrangerad. Läs om vilka subventioner som gäller för 2021 här.

Har du frågor om Projektstöd IF 2021 kan du kontakta josefine.sinclair@innebandy.se

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-01-27, kl 12:00