Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ändringar i subvention kring ledar- och domarutbildningar

Under de senaste åren har Svensk Innebandy skapat en bättre utbildningskultur för tränare på grön, blå och röd nivå. Nu uppdateras SIU och utbildningarna för att ytterligare förtydliga Svensk Innebandys syn på lärande och det pedagogiska ledarskap som krävs för att rekrytera och behålla spelare. Vi har även sett över domarutbildningarna.

I och med detta arbete så har vi gjort förändringar i hur vi subventionerar våra utbildningar kopplade till tränar- och domarutbildningarna via Idrottslyftet.  Från och med den 1 augusti kommer de nya subventioneringarna att gälla. 

Subventionerna kommer att se ut som följande:

Människan och Atleten

950 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.
80 % av fakturerad utbildningskostnad vid utbildning i förening.

Grundutbildning

700 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.
80 % av fakturerad utbildningskostnad vid utbildning i förening. 

Temautbildningar

475 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.
35 % av fakturerad utbildningskostnad vid utbildning i förening. 

Junior- och seniortränarutbildning

70 % av fakturerad utbildningskostnad.

Matchledare

600 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.
300 SEK per deltagare vid utbildning i förening. 

Ungdomsdomare

600 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.
400 SEK per deltagare vid utbildning i förening. 

Distriktsdomare 1

600 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55