Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

4F-möte i Köpenhamn genomfört

Svenska Innebandyförbundet deltar i ett flerårigt EU-projekt tillsammans med att antal nationsförbund. Projektets syfte är att samla kunskaper och metoder som är till nytta för Europas, och i förlängningen hela den globala innebandyns, utvecklingsarbete.

I slutet av februari deltog Svenska Innebandyförbundet, SIBF, på den andra träffen för Floorball Fit For Future (4F) inom det europeiska samarbetet Erasmus+. Projektet är treårigt och har samlat representanter från fyra så kallade mentorer - Sverige, Schweiz, Tjeckien och IFF - samt Danmark, Tyskland, Spanien och Slovakien som alla anmält intresse att arbeta med utveckling av sina förbund genom projektet. Sverige representeras av SIBF:s utvecklingschef Anders Jonsson.

Ett av de konkreta målen är att ta fram en handbok med förslag på prioriteringar och på hur förbund kan arbeta praktiskt med förbättringsarbete på alla de områden som ett nationsförbund behöver behärska. Mötet i Köpenhamn fokuserade huvudsakligen på gradering av utvecklings- och betygsnivåer inom den matris som ska bli ett gemensamt verktyg för internationell förbundsutveckling.

short_text    Publicerat av Tero Marjamäki 2022-03-22, kl 15:40