Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet (TU) hanterar tävlingsärenden i första instans.

TU arbetar med ordinarie tävlingsfrågor i form av protester, skrivelser, serieläggning, dispenser och arrangörer för Svensk Innebandys tävlingar.

TU består av tre medarbetare på Svenska Innebandyförbundet:

Patrik Eklund
Michael Leimer (handläggande)
Anders Mörk

Mejl: tavlingsutskott@innebandy.se