Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Tacka nej till kval/uppflyttning

Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning, alternativt att delta i kval till högre division, ska lämna besked om det till Tävlingsutskottet senast den 31 januari enligt gällande tävlingsbestämmelser.

Gällande säsongen 2020-2021 har SIBF beslutat om en förlängning av denna möjlighet. Fram till den 1 mars 2021 har föreningar rätt att tacka nej till uppflyttning samt kvalspel till högre division.

RIG Umeå IBF kan ej delta i kval till SSL enligt gällande tävlingsbestämmelser.

Föreningar som har tackat nej till kval till högre division/uppflyttning:

 


Uppdaterad 2021-02-09

Kontaktperson: Michael Leimer