Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Division 1 herrar

Division 1 herrar

Anmälan: Anmälan till serien ska vara gjord via iBIS senast 2021-05-03. Anmälan ska göras av ordförande eller kassör.

Antal serier: Sex med tolv lag i respektive serie. 
Undantag är den norra gruppen som är låst till att endast bestå av lag från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Hälsingland samt Jämtland/Härjedalen. Dessa lag kan komma att delas upp i två grupper likt säsongen 2020-2021.

Matchtid:
3x20 minuter effektiv tid, sudden death 5 minuter effektiv tid vid oavgjort resultat efter full tid.

Domararvode: 1400 kr per domare. Restidsersättning för domare enligt domarreglemente, Hemmaförening faktureras av SIBF enligt gällande seriekrav. Inget arvode betalas ut på plats vid matchtillfället.

Seriekrav: Se separat dokument för seriekrav.

Matchtiderna: ska vara SIBF tillhanda senast 2021-06-10.

Föreningsuppgifterna: uppdateras av föreningsadministratören via iBIS senast 2021-05-03.

Anmälningsavgiften: 50 000 kr, varav 9000 kr går till en reseutjämningspott. Anmälningsavgiften ska vara betald den 30 juni 2021. Säsongen 2021-2022 är serieavgiften subventionerad med 10 000 kr pga Covid-19.

Reseutjämningbidrag: Samtliga lag i har i samband med serieavgiften betalat in 9000 kr/lag som går till en gemensam reseutjämningspott (gäller endast för grundspelet) och handläggs av SIBF. Reseutjämning sker på totala resor över 400 mil. 

Seriekrav