Vår vägledning till framgång

Säg “innebandy” eller “svensk innebandy” till vem som helst och de flesta har en egen uppfattning och bild som dyker upp i huvudet. Associationer, positiva eller negativa, som baseras på något de själva upplevt, sett, hört eller läst. Det innebär att varumärket Svensk Innebandy finns, vare sig någon arbetar aktivt med det eller inte.

Vi har därför funderat på vad människor ska tänka och känna för att fler ska börja, fortsätta, komma tillbaka, titta på eller engagera sig i innebandyn.

Vi har tagit reda på så mycket som möjligt om olika människor genom fakta, workshops, rapporter från oberoende aktörer, forskning, inspel från experter inom olika områden, intervjuer, enkäter och trendspaning.

På det sättet har det blivit tydligt vilka upplevelser som är vettiga att skapa för att så många som möjligt ska börja, gilla och fortsätta med innebandy i hela livet. De upplevelserna vill vi erbjuda i hela landet. En likartad bild av innebandyn oavsett stad och vem som bjussar på upplevelsen.

Vår förhoppning är att Svensk Innebandy Vill ska hjälpa oss i den strävan. Genom vägledning, verktyg, inspiration och tips som förhoppningsvis gör att vi tillsammans får innebandyn till Sveriges folksport.

Svensk Innebandy Vill är en egen hemsida som vi fyllt med spännande innehåll. Du hittar Svensk Innebandys syfte, vision, värdegrund, målsättning, organisation, målgrupper, positionering, vårt sätt att agera & kommunicera och vår visuella identitet.

Här under hittar du de olika delarna i Svensk Innebandy Vill
Syfte Svensk Innebandy Vill
Svensk Innebandys syfte är att erbjuda en enkel, rolig sport som alla kan utöva hela livet. Som bidrar till ökad fysisk aktivitet och rörelserikedom. Och tar en aktiv roll i att bygga det svenska samhället.
1 VISION SVENSK INNEBANDY VILL
Svensk Innebandys vision är att vara Folksporten. Med folksport så tänker vi på en sport som tilltalar många. Som är öppen för alla. Som är så enkel och rolig att många vill utöva den. Och som dessutom är underhållande att se på.
VÄRDEGRUND SVENSK INNEBANDY VILL
Svensk Innebandys kärnvärden bygger vår värdegrund. Det här är kompassen som alltid visar oss i rätt riktning. Oavsett vad vi gör, vilka beslut vi fattar eller hur vi kommunicerar, så har det sin grund här.
MÅL Svensk Innebandy Vill
Svensk Innebandy är långt framme när det gäller mycket. Vi är ju den största inomhussporten i Sverige! Men vi vill utveckla innebandyn ännu mer så att fler spelar, tränar, dömer och, ja, allt det där du vet.
MÅLGRUPPER Svenskinnebandyvill
För vem finns vi till? Och vilka är det som ska gilla oss? Innebandy är en sport för alla men om vi förenklar lite kan vi dela in de allra flesta i några huvudgrupper utifrån deras relation till oss som sport. Det gör det enklare för oss att prata om hur vi kan kommunicera och agera för att de ska gilla oss.
AGERA+KOMMUNICERA Svensk Innebandy Vill
Vad vi säger och vad vi gör påverkar hur andra upplever innebandyn. När vi håller i en träning, arrangerar ett event, uttalar oss i tidningen eller gör ett inlägg i sociala medier. Om vi vill att bilden av Svensk Innebandy ska bli stark och tydlig är det viktigt att vi är konsekventa.
VÅR POSITIONERING SVENSK INNEBANDY VILL
Mer än en sport är en positionering, visst. Men också ett sätt att vara. Och ett sätt att tänka. För att tala klarspråk. Svensk Innebandy gör alltid lite mer än vad som förväntas av en traditionell sport. I alla situationer.
Svensk Innebandy Vill Logga
Vi vill visa att vi inom Svensk Innebandy har många olika aktörer i form av föreningar och förbund och samtidigt många olika utövare som står för en mängd saker (mångfald, jämställdhet, öppenhet). Och att alla dessa förenas under ett paraply – Svensk Innebandy.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS