Fem föreningar under handlingsplan klarade elitlicensen

Publicerad
Tekning

Fem av fem kvarvarande föreningar som ställdes under handlingsplan säsongen 2023/24 klarar elitlicenskraven. Det framgår från Elitlicensnämndens sammanträde i början av juni. ”Det innebär att förbundsserierna kan genomföras i enlighet med den serieindelning som tävlingsenheten tidigare presenterat under maj månad”, sammanfattar Svenska Innebandyförbundets tävlingschef Daniel Gustavsson.

Inför säsongen 2023/24 ställdes föreningarna IBF Falun, IBF Falun Utveckling, Warberg IC samt Team Thorengruppen Ungdom SK under handlingsplan då de redovisade ett negativt eget kapital i den årsredovisning som tillställdes Svenska Innebandyförbundet. Dessutom ställdes föreningarna IBF Örebro och FBC Katrineholm under handlingsplan då de inte inkommit med ekonomisk redovisning inom föreskriven tid. 

Enligt Svenska Innebandyförbundets Elitlicensreglemente ska en förening som ställts under handlingsplan inkomma med årsredovisning inklusive revisionsberättelse från auktoriserad/godkänd revisor som visar att föreningen hade ett positivt eget kapital per den 30 april. 

IBF Falun Utveckling har tidigare under våren meddelat Svenska Innebandyförbundet att föreningen saknar ekonomiska förutsättningar för att deltaga i spel i förbundsserie säsongen 2024/25.

Föreningen skickade därmed inte in handlingar för att ansöka om elitlicens för säsongen 2024/25. Tävlingsutskottet (TU) beslutade därmed i enlighet med gällande regelverk att nedflytta IBF Falun Utvecklings herrlag till högsta distriktsserien samt utesluta både IBF Falun Utvecklings herr- samt damlag från Svenska Cupen säsongen 2024/25.

Under måndagen den 3 juni genomförde Elitlicensnämnden ett sammanträde rörande övriga föreningar som ställts under handlingsplan. Samtliga dessa föreningar beviljades slutlig elitlicens avseende säsongen 2023/24.

– Det är glädjande att konstatera att samtliga föreningar förutom IBF Falun Utveckling som ställdes under handlingsplan inför föregående säsong nu inkommit med en årsredovisning som visar att samtliga dessa föreningar hade ett positivt eget kapital per den 30 april 2024 och därmed kommer beviljas elitlicens nästa säsong förutsatt att de inkommer med godkänt årsmötesprotokoll senast den 1 augusti, säger Svenska Innebandyförbundets tävlingschef Daniel Gustavsson och sammanfattar:

– Det innebär att förbundsserierna kan genomföras i enlighet med den serieindelning som tävlingsenheten tidigare presenterat under maj månad,

 I enlighet med Elitlicensreglementet ska övriga föreningar med lag i förbundsserie senast den 1 augusti inkomma med sin ekonomiska redovisning till Svenska Innebandyförbundet.

Publicerad av Martin Almroth

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS