Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Behåll ungdomar i föreningen som domare

Behåll ungdomar i er förening genom att erbjuda fler möjligheter, till exempel stöd och utbildning för att bli domare. Första steget för att väcka intresset för rollen som domare kan vara att skapa ett forum för barn- och ungdomar där de får testa på rollen som domare, utbilda sig till matchledare eller ungdomsdomare och samtidigt få stöttning och inspiration från varandra och ledare eller annan vuxen med erfarenhet av att vara domare.

Sök idrottsmedel för er satsning på unga domare

Sök pengar för att starta upp ett forum eller coachningsgrupp för ungdomar med intresse för domarrollen. I detta stödpaket får ni idrottsmedel till att ha regelbundna träffar med dessa ungdomar samt subvention för delar av utbildningskostnaden för matchledare och ungdomsdomare.

Riktlinjer och ersättning för er satsning

Ni kan söka upp till 500 kr per deltagare där 200 kr går till subvention av utbildning och resterande 300 kr går till kostnader för att genomföra träffar och aktiviteter som syftar till att stötta, utveckla och inspirera ungdomarna i sin roll som matchledare/domare. För att kunna söka paketet behöver ni ha en grupp på minst fyra ungdomar som ni planerar att jobba med under minst en säsong. Vi ser gärna att ni anstränger er för att både tjejer, killar och personer som identifierar sig med annat eller inget kön deltar i er satsning. Föreningar kan söka för max 2 deltagare per ungdomslag och maxåldern är 18 år. Lägsta ålder avgörs utifrån den lägsta tillåtna åldern som ert distriktsförbund satt för att döma och eller gå matchledarutbildning.

Registrera era matchledare och ungdomsdomare i iBIS

När satsningens deltagare gått sin utbildning som matchledare eller ungdomsdomare registreras deras utbildning i iBIS utav arrangerande distriktsförbund. Deltagarna kommer också att få domarkonton i iBIS för att ni som förening sedan ska kunna registrerar och administrera deras matcher/sammandrag. På så vis kan vi föra statistik på hur många matchledare och ungdomsdomare dessa satsningar genererar och hur många matcher de dömer. Som förening slipper ni även att ta ut kontanter, samla in domarkvittenser efter matcherna och ni kan enkelt skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket via IBIS.

Syfte med satsningen: Att föreningen erbjuder fler alternativ för ungdomar att fortsätta och utvecklas i föreningen. Att stötta, coacha, utbilda och inspirera ungdomar till att testa på domarrollen och förhoppningsvis fortsätta som domare.

Mål med satsningen: Att behålla fler ungdomar i föreningen, som domare.

Ansökan görs på IdrottOnline via Svenska Innebandyförbundet i ansökningsformuläret Behåll ungdomar som domare 2021.