Här har vi samlat information, material och kontaktuppgifter som kan hjälpa dig och din förening att skapa en tryggare innebandymiljö, hantera ärenden samt hitta stöd och hjälp åt någon som blivit utsatt. 

Kontakt för trygghetsfrågor

Som förening eller person med koppling till förening ska du i första hand vända dig till det distriktsförbund som föreningen tillhör. Kontaktuppgifter till distriktsförbundet finner du på deras hemsida.

Kontaktpersoner på Svenska Innebandyförbundet:
Linda Noppa, förbundsjurist: linda.noppa@innebandy.se
Josefine Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig: josefine.sinclair@innebandy.se.

Här i rullistan nedanför hittar du information om varje enskild sak. Allt från RF:s visselblåsartjänst till barnkonventionen.

Mer om Trygg innebandy

Barnens spelregler

RF och bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Ta del av materialet här.

Barnkonventionen och idrott

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag vilken innebär att vi i Sverige är skyldiga att följa den, detta innefattar givetvis idrottsrörelsen.

Läs mer om barnkonventionen och föreningsidrott här.

Bris stödlinje för idrottsledare

Till bris stödlinje för idrottsledare kan du som ledare/tränare vända dig för att få stöd, vägledning och svar på frågor. Linjen besvaras av kuratorer som kan hjälpa dig med allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman.

Stödlinje för idrottsledare: 077-44 000 42
Stödlinje för barn och ungdomar: 116 11

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Hit kan du vända dig anonymt och kostnadsfritt för att få stöd eller ställa frågor om du utsatts för, bevittnat eller är anhörig till någon som utsatts för brott. Ingen polisanmälan krävs för att få stöd av brottsofferjouren och de har även avgett tystnadslöfte.

Vid frågor kontakta Brottsofferjourens nationella telefoncentral på tel. 116 006 eller chatta med dem på deras hemsida.

Hitta din lokala brottsofferjour här.

Idrottsombudsmannen (Riksidrottsförbundet)

Under 2018 öppnade RF funktionen idrottsombudsman. Idrottsombudsmannens uppgift är att

- ta emot ärenden, ge råd och vägledning
- utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
- hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
- hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

08-627 40 10
idrottsombudsmannen@rf.se

Läs mer om Idrottsombudsmannen och hur Riksidrottsförbundet kan bistå här.

Orosanmälan

Personer som jobbar inom hälsa och sjukvård, skola samt socialtjänsten är skyldiga att anmäla vid misstanke eller vetskap om att ett barn eller ungdom far illa. Uppdragstagare inom en idrottsförening, exempelvis förtroendevald, ledare eller tränare, har ingen skyldighet att anmäla men bör anmäla vid misstanke eller vetskap om att något barn eller ungdom är i behov av stöd och skydd.

Här hittar du information och vägledning angående orosanmälan.

Riktlinjer för hantering av utdrag ur belastningsregistret

Riksidrottsmötet 2019 beslutade att föreningar och Specialförbund från 1 januari 2020 ska begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller får uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Läs mer här.

Riksidrottsförbundets trygghetswebb

RF har nyligen lanserat en helt ny webbplats som handlar om att skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer. Här hittar ni massor av material, ny kunskap och inspiration till ert trygghetsarbete. Ni kan använda webben som en kunskaps/informationskälla men det finns också konkreta saker att jobba med eller träna på inne på webbplatsen, exempelvis vid styrelsemöten eller ledarträffar.

Här hittar ni den nya webben för Trygga och inkluderande idrottsmiljöer. 

Schysst innebandy

Svensk Innebandys partner Pantamera tycker, precis som vi, att det är superviktigt att alla som vill vara en del av innebandy kan känna sig trygga i sin verksamhet.

Ett bra hallklimat är en av förutsättningarna för att vi ska trivas och ha kul tillsammans när vi spelar innebandy, gör aktiviteter med laget eller vistas i idrottshallar. Därför har Pantamera tillsammans med Svensk Innebandy Vill, aktiva inom idrotten och stiftelsen Friends tagit fram ett material som syftar till att inspirera föreningarna i sitt arbete för en schysstare idrottsmiljö.

Läs mer här.

Visselblåsartjänst

I november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Läs mer om RF:s visselblåsartjänst eller skicka in ditt meddelande.

Senaste rapporten från Friends

"Inte kul, men det får man tåla"
Skapa trygga idrottsmiljöer
Barnkonventionen och föreningsidrotten - Handbok
RFs policy mot sexuella övergrepp inom idrotten
Mall för krishanteringsplan
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS