Regelverket avser främst den som anställs, tilldelas ett uppdrag eller uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Föreningen ska begära att få ta del av uppgifter ur belastningsregistret i samband med rekryteringen.

Endast den som faktiskt erbjuds en anställning eller ett uppdrag ska av integritetsskäl kontrolleras, varför kontrollen bör ske som ett sista led i ett rekryteringsförfarande.

Regelverket innebär inget krav på att registerutdrag ska inhämtas även för befintliga anställda, uppdragstagare, förtroendevalda eller ledare.

Riksidrottsförbundet rekommenderar emellertid att föreningarna bör inhämta registerutdrag för samtliga funktionärer som omfattas av regelverket med viss regelbundenhet (varje eller vartannat år).

Detta kan motiveras med att uppdrag erbjuds eller tilldelas för varje verksamhetsår.

     
 

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET REKOMMENDERAR

...att registerutdrag inhämtas för samtliga uppdragstagare, förtroendevalda eller ledare, vartannat år om de har direkt eller regelbunden kontakt med barn även i framtiden.
 
     

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS