Redan 2014 infördes lagstiftning som gav föreningar möjlighet att be den som erbjuds anställning eller uppdrag inom föreningens verksamhet om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (upp till 18 år). 

Genom beslutet på Riksidrottsmötet 2019 blir det obligatoriskt för föreningarna att inhämta ett sådant utdrag i samband med rekrytering av person som kommer ha direkt och regelbunden kontakt med barn.

Anställda, uppdragstagare, förtroendevalda eller ledare som inte kommer i kontakt med barn omfattas inte. Kontrollen omfattar alla personer äldre än 15 år (straffbarhetsålder).

Riksidrottsförbundets information och en lathund för idrottsföreningar kan tjäna till vägledning vid upprättande av rutiner för genomförandet av dessa kontroller.

I Svenska innebandyförbundets strävan att skapa trygga idrottsmiljöer blir inhämtande av registerutdrag en viktig del.

Än viktigare är dock det löpande trygghetsskapande arbete som föreningarna gör genom exempelvis återkommande ledarutbildning och förebyggande åtgärder för att minska riskerna för barn.

Arbetet med att inhämta registerutdrag kan inte ersätta detta arbete och bör inte heller göras så tidskrävande att det riskerar att gå ut över annan trygghetsskapande verksamhet.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS