Ansökan för Återstartsstöd 22/23 är tillfälligt stängd. Ansökan för Paraidrott Återstart 2023 är öppen.

Återstartsstöd IF 22/23  (ansökan tillfälligt stängd)
Aktiviteter, satsningar och projekt som syftar till att återrekrytera, nyrekrytera och behålla utövare, aktivitetsledare, domare och organisationsledare kommer att beviljas idrottsmedel upp till 50 000 kr/förening. Exempel på aktiviteter och satsningar kan vara prova på-verksamhet, uppstart av ny verksamhet, aktiv rekrytering och skapa förutsättningar för livslångt idrottande.
 
Paraidrott Återstartsstöd 22/23
Starta upp eller utveckla befintlig paraverksamhet inom grenarna stående-, rullstols och/eller el-innebandy. Föreningar kan söka upp till 30 000 kr för exempelvis inköp av material/utrustning, anpassning av idrottsyta, ledararvode (max 5000 kr), transport/färdtjänst eller hallhyra med mera.

Vem kan ansöka om återstartsstöd?
Endast föreningar kan ansöka om återstartsstöd i form av idrottsmedel på IdrottOnline. Det är endast föreningens ordförande, kassör eller firmatecknare för idrottsmedel som har behörighet att skicka in en ansökan. 

Ansökan görs via Svenska Innebandyförbundet i formulären Återstartsstöd IF 22/23 eller Paraidrott Återstartsstöd 22/23. Bland de bifogade dokumenten hittar du en ansökningsguide som steg för steg beskriver hur ni genomför en ansökan sam en manual för hur ni återrapporterar efter genomförd satsning. 


För att ta del av återstartsstödet - följ vår ansökningsguide och ansök om återstartsstöd här.

Läs mer om hur er förening kan satsa på återstart av:

Förening
Utövare
Valberedning & Styrelse
Parainnebandy
Ledare & Tränare
Matchledare & Domare
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS