Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Domarorganisation

Svenska Innebandyförbundets domarorganisation

 

Ansvariga tjänstemän 

Mattias Linell
Domarkoordinator
Utveckling, Utbildning, Regler
070-279 95 11
mattias.linell@innebandy.se

 

Robin Andersson
Domarkonsulent
Domartillsättning, IBIS, Ersättning 
010-476 50 71
robin.andersson@innebandy.se