Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Domarorganisation

Svenska Innebandyförbundets domarorganisation

 

Ansvariga tjänstemän 

Mattias Linell
Domarkoordinator
Utveckling, utbildning, regler
070-279 95 11
mattias.linell@innebandy.se

 

Robin Andersson
Domarkonsulent
Domartillsättning, IBIS 
010-476 51 71
robin.andersson@innebandy.se