Enligt regelverket ska registerutdrag göras för den som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Av Riksidrottsmötets beslut framgår att detta innebär att uppgifterna inbegriper återkommande direktkontakt med barn men att vad som avses med regelbundenhet måste avgöras med hänsyn till den aktuella idrottsverksamheten.

Relevanta omständigheter kan handla om vilken typ av kontakter det rör sig om, vilken intensitet kontakterna har samt om de alltid utförs i närvaro av vårdnadshavare eller annan vuxen. Här måste det också beaktas om varaktiga relationer och förtroenden skapas, vilket utgör en risk för att sexuella övergrepp (eller andra övergrepp) kan uppstå.

Svenska innebandyförbundet rekommenderar att registerutdrag inhämtas för samtliga uppdragstagare, förtroendevalda eller ledare som oftare än en gång per månad kommer i direkt kontakt med barn.

Med direkt kontakt ska förstås att situationer kan uppkomma där ledaren, utan att vårdnadshavare är närvarande, har en sådan nära kontakt med barn att fysisk beröring är möjlig och där varaktiga relationer och förtroenden skapas.

     
 

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET REKOMMENDERAR

...att registerutdrag inhämtas för samtliga uppdragstagare, förtroendevalda, ledare och domare som oftare än en gång per månad kommer i direkt kontakt med barn.

Med direkt kontakt ska förstås att situationer kan uppkomma där ledaren, utan att vårdnadshavare är närvarande, har en sådan nära kontakt med barn att fysisk beröring är möjlig och där varaktiga relationer och förtroenden skapas.
 
     

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS