Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Inbjudan serieindelning via Teams för ungdomslag och poolspel.

På grund av rådande läge kan vi inte genomföra den planerade serieindelningen som var tänkt i Växjö utan vi får övergå till att använda Teams, vi är fullt medvetna om att detta inte kanske är optimalt gällande en serieindelning.

Vi delar upp serieindelning på två kvällar, ungdomslag 3 juni och poolspel 4 juni, bägge med starttiden 18:00.

Har man inte kört via Teams innan så erbjuder vi ett testuppkopplingstillfälle den 1 juni klockan 19:00.
Sista anmälning tid är 29 maj klockan 18.00.

Välkomna med Er anmälan.

Anmälan!

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2020-05-19, kl 07:53