I senior/junior serier samt vissa ungdomsserier tillsätter Småland Blekinge IBF domare till matcherna.

Har ni frågor om tillsättning av domare kontaktar ni Håkan Söderman.

Följande ungdomsserier döms av distriktsdomare säsongen 2023/24.

I övriga klasser/serier tillsätter föreningen egna ungdomsdomare till matcherna.

Pojkserier

 • Pantamera P Norra Röd Grupp 1 (-07)
 • Pantamera P Norra Röd Grupp 2 (-08)
 • Pantamera P Norra Röd Grupp 3 (-09)
 • Pantamera P Norra Röd Grupp 4 (-09)
 • Pantamera P Norra Röd Grupp 5 (-09)
 • Pantamera P Mellersta/Syd Röd Grupp 3 (-09)
 • Pantamera P Mellersta/Syd Röd Grupp 4 (-09)
 • Pantamera P Mellersta/Syd Röd Grupp 5 (-09)
 • Pantamera P Östra Röd Grupp 1 (-07)

Flickserier

 • Pantamera F Norra Röd Grupp 2 (-08)
 • Pantamera F Norra Röd Grupp 3 (-09)
 • Pantamera F Mellersta Röd Grupp 1 (-07)
 • Pantamera F Mellersta/Syd Röd Grupp 3 (-09)
 • Pantamera F Östra Röd Grupp 3 (-09)

Domarinformation

 • Matchinbjudan ska vara  domarna tillhanda (via e-post, telefon eller brev) senast fyra (4) dagar innan match. Kontaktperson för laget ska uppges i inbjudan och finnas tillgänglig per telefon matchdagen.
 • Om kallad domare ej infinner sig till match kan match genomföras med en domare. I fall där lag eller domare vägrar att genomföra matchen ska matchen ställas in.
  Detta ska alltid rapporteras. Gäller ej serier där en (1) domare tillsätts, se nedan.
 • Vid domarbrist kan matcher i HU, D2 och pojkserier som tillsätts av Smålands Innebandyförbund dömas av en (1) distriktsdomare. Då gäller 1½ gånger ordinarie arvode.
 • Ungdomsdomare ska vara födda -08 för att döma 13-årsklasser och uppåt, för att döma 12-årsklassen och nedåt ska man vara född senast -09, i annat fall skall dispens sökas.
 • Om det ej finns godkända och utbildade domare på ungdomsmatcher så kan föreningen åläggas att betala fastställd tävlingsavgift. (Inga godkända domare på ungdomsmatch 1000 SEK/match).
 • Domare ska vara på plats 60 (H2/D1) alt. 30 min (övriga serier med distriktsdomare) innan match om inte annat är överenskommits. Om domarna ej en anlänt 50 respektive 20 min före match ska föreningen söka domarna via mobiltelefonen. Adressregister finns här.
 • Om domarna ej är på plats/nåtts via telefon senast 45 respektive 15 min före match ska domartillsättaren omedelbart kontaktas.
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS