Här hittar ni information om ålderdispenser, ungdomsspelare i seniorlag, könsdispens och lag med dispens grundad på lagets placering.


Sista dag att göra en dispensansökan är 31 januari 2024. Läs dispensreglerna innan ni fyller i ansökan.

Tävlingsutskottet har möte en gång i veckan för att ta beslut på de ansökningar som kommit in. Vi har mötet i början av veckan (planerad på tisdag fm, ändring kan ske) för att ni skall få beslut inför helgen. För att ni skall få med er ansökan inför helgen så behöver vi få in ansökan senast på måndagen.

Vi kan inte garantera att ett beslut blir klar till helgen då vi kan behöva ha in mer information eller att Tävlingskommittén behöver ta ett beslut.

  • Alla lag har rätt till tre generella överåriga dispenser. (max 1 år över aktuell ålder, enligt TB)
  • Laggrundad dispenser är utöver de tre generella dispenserna.
  • Åldersdispens, max 5 per lag och tre spelare per match (lokala föreskrifter)
  • Särskild hänsyn tas till målvakter.


Läs mer om följande dispenser här!
Könsdispens
Halldispens

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det innan man får beslut på ansökan?
Varje vecka har vi ett möte gällande de dispenser som kommit in, beslut kommer att skickas ut innan helgen om inte vi behöver få in mer information gällande er ansökan.

Vi behöver få in dispensansökan senast måndagen för att ni skall få beslut under samma vecka.
När är sista dag att ansöka om dispens?

Sista dag är 2024-01-31
Gäller alla dispenser.

Undantag är ungdom i seniorlag dispens som är godkänd senast 31 januari 2024 kan förlänga den dispensen från 1 februari 2024.

Det står inte rätt antal på vår laggrundade dispens?

Från säsong 2023/2024 räknar vi bort de 3 generella dispenser alla lag har möjlighet att ha med på match (max 1 år äldre) i det antalet som står i listan för laggrundade dispenser.

ex. ni spelar i Röd nivå (-09)
Ni har angivit på Serieanmälan att ni har 6 st födda -08.
I listan för laggrundad dispens kommer det stå att ni har 3 st födda 2008.
(3 st laggrundad + 3 st generella = 6 st)

Kan man få åldersdispens i två lag?
Nej, man kan endast ansöka för ett lag.
Vi står utan målvakt, kan vi få dispens för en målvakt ifrån ett annat lag?
Ja ni kan ansöka om en åldersdispens för en målvakt utan att det binder målvakten till det laget man ansöker för.
Alltså målvakten kan gå tillbaka till sitt ordinarie lag utan att dispensen förverkas.
Vilken dispensålder gäller för ungdomsspelare i seniorlag?
Säsong 2023/2024 gäller det födda 2008.
(Gäller hela säsongen)
Kan ungdomsspelare vara med i SmålandsCupen?

Ja om spelaren är född -08 och har en dispens för spel i det laget som medverkar i SmålandsCupen.

ex. har spelaren fått en dispens för att spela i Herrar div 4 Norra och det laget är anmält i SmålandsCupen så kan spelaren vara med och spela i cupen.

Kan en ungdomsspelare få dispens i två seniorlag?
Nej, spelaren kan endast få dispens i det lägst placerade seniorlaget i föreningen.
Behövs dispens för att spela träningsmatch?
Nej det behövs inte då det inte är en tävlingsmatch.
Behöver någon spelare stå över om vi har laggrundad dispens och åldersdispens?

Nej.

Har ni laggrundad dispens för 2 st och 3 generella dispenser för 1 år äldre spelare och en 1 åldersdispens för 2 år äldre spelare kan alla vara med på match.

Har man däremot 4 st på åldersdispens måste en stå över matchen, man får max använda 3 på åldersdispens per match.

Bild Dispensansökan
Dispensansökan formulär - ansök här!

Dispenstabell
Här ser ni en tabell över vilken generell dispens ålder som gäller i gruppen

Justeringar kan ske i tabellen fram till en vecka innan gruppens seriestart, efter gruppens seriestart är denna tabell fastställd.

I flickpoolerna gäller den dispens ni har fått för spel i serien, vi kommer inte skriva ut en ny för spel i poolen.

Uppdaterad: 2023-06-13

Pantamera Pojkar Norra Röd Generell dispensålder
Grupp 1  (2007) 2006
Grupp 2  (2008) 2007
Grupp 3  (2009) 2008
Grupp 4  (2009) 2008
Grupp 5  (2009) 2008
Grupp 6  (2010) 2009
Grupp 7  (2010) 2009
Grupp 8  (2011) 2010
Grupp 9  (2011) 2010

Pantamera Pojkar Mellersta/Syd Röd
Grupp 3  (2009) 2008
Grupp 4  (2009) 2008
Grupp 5  (2009) 2008

Pantamera Pojkar Västra Röd
Grupp 6  (2010) 2009
Grupp 8  (2011) 2010

Pantamera Pojkar Östra Röd
Grupp 1  (2007) 2006
Grupp 6  (2010) 2009
Grupp 7  (2010) 2009
Grupp 8  (2011) 2010
Pantemera Flickor Norra Röd Generell dispensålder
Grupp 2  (2008) 2007
Grupp 3  (2009) 2008
Grupp 4  (2010) 2009
Grupp 5  (2011) 2010

Pantemera Flickor Mellersta Röd
Grupp 1  (2007) 2006

Pantamera Flickor Mellersta/Syd Röd
Grupp 3  (2009) 2008

Pantamera Flickor SydVästra Röd
Grupp 5  (2011) 2010

Pantamera Flickor Östra Röd
Grupp 3  (2009) 2008
Grupp 4  (2010) 2009
Pantamera Pojkar Norra Blå Generell dispensålder
Grupp 1  (2012) 2011
Grupp 2  (2012) 2011
Grupp 3  (2012) 2011
Grupp 4  (2013) 2012
Grupp 5  (2013) 2012
Grupp 6  (2013) 2012

Pantamera Pojkar Västra Blå
Grupp 1  (2012) 2011
Grupp 2  (2012) 2011
Grupp 3  (2013) 2012

Pantamera Pojkar Östra Blå
Grupp 1  (2012) 2011
Grupp 4  (2013) 2012
Pantamera Flickor Norra Blå Generell dispensålder
Grupp 1  (2012) 2011
Grupp 2  (2012) 2011

Pantamera Flickor Västra Blå
Grupp 1  (2012) 2011
Grupp 3  (2013) 2012

Pantamera Flickor Östra Blå
Grupp 1  (2012) 2011
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS