Här hittar ni information om ålderdispenser, ungdomsspelare i seniorlag, könsdispens och lag med dispens grundad på lagets placering.

Sista dag att göra en dispensansökan är 31 januari 2023. Läs dispensreglerna innan ni fyller i ansökan.

Behandling av dispenser
Varje torsdag från seriestart till den 31 januari 2023 kommer vi ta beslut på de dispensansökningar som skickas in och mejla ut de beslut vi har tagit. Undantag är Ungdomsspelare i seniorlag, läs mer om det här.

Ansökningar inkomna innan seriestart skickar vi inte ut beslut förrän samma vecka som seriestart pga. serieändringar kan ske.

Läs mer om följande dispenser här:
Könsdispens
Halldispens

Dispensansökan formulär

Dispenstabell
Här ser ni en tabell över vilken generell dispens ålder som gäller i gruppen

Justeringar kan ske i tabellen fram till en vecka innan gruppens seriestart, efter gruppens seriestart är denna tabell fastställd.

I flickpoolerna gäller den dispens ni har fått för spel i serien, vi kommer inte skriva ut en ny för spel i poolen.

Uppdaterad: 2022-06-23

Pojkar Röd nivå

    Generell dispens ålder
Pantamera Norra Röd gr 1 2006 2005
Pantamera Norra Röd gr 2 2007 2006
Pantamera Norra Röd gr 3 2008 2007
Pantamera Norra Röd gr 4 2008 2007
Pantamera Norra Röd gr 5 2009 2008
Pantamera Norra Röd gr 6 2009 2008
Pantamera Norra Röd gr 7 2010 2009
Pantamera Norra Röd gr 8 2010 2009
Pantamera Norra Röd gr 9 2010 2009
     
Pantamera P Mellersta/Syd Röd gr 3 2008 2007
     
Pantamera Västra Röd gr 2 2007 2006
Pantamera Västra Röd gr 5 2009 2008
Pantamera Västra Röd gr 7 2010 2009
     
Pantamera Östra Röd gr 1 2006 2005
Pantamera Östra Röd gr 2 2007 2006
Pantamera Östra Röd gr 5 2009 2008
Pantamera Östra Röd gr 7 2010 2009
Pantamera Östra Röd gr 8 2010 2009


Pojkar Blå nivå

    Generell dispens ålder
Pantamera Norra Blå gr 1 2011 2010
Pantamera Norra Blå gr 2 2011 2010
Pantamera Norra Blå gr 3 2012 2011
Pantamera Norra Blå gr 4 2012 2011
Pantamera Norra Blå gr 5 2012 2011
Pantamera Norra Blå gr 6 2012 2011
     
Pantamera Västra Blå gr 1 2011 2010
Pantamera Västra Blå gr 2 2011 2010
Pantamera Västra Blå gr 3 2012 2011
     
Pantamera Östra Blå gr 1 2011 2010
Pantamera Östra Blå gr 2 2011 2010
Pantamera Östra Blå gr 3 2012 2011


Flickor Röd nivå

    Generell dispens ålder
Pantamera Norra Röd gr 1 2006 2005
Pantamera Norra Röd gr 2 2008 2007
Pantamera Norra Röd gr 3 2009 2008
Pantamera Norra Röd gr 4 2010 2009
     
Pantamera Mellersta Röd gr 2 2008 2007
Pantamera Mellersta Röd gr 3 2009 2008
Pantamera Mellersta Röd gr 4 2010 2009
     
Pantamera Östra Röd gr 1 2007 2006
Pantamera Östra Röd gr 2 2008 2007
Pantamera Östra Röd gr 3 2009 2008


Flickor Blå nivå

    Generell dispens ålder
Pantamera Mellersta Blå gr 1 2011 2010
     
Pantamera Norra Blå gr 1 2011 2010
Pantamera Norra Blå gr 2 2011 2010
Pantamera Norra Röd gr 3 2012 2011
     
Pantamera SydÖstra Blå gr 2 2012 2011
     
Pantamera Östra Blå gr 1 2011 2010
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS