Smålands IBF:s Lokala föreskrifter gällande Ålderdispenser 22/23

§3b. Barn- och ungdomsinnebandy

För överåriga spelare i samtliga ungdomsserier tillämpas regeln med tre generella dispenser. Detta innebär att samtliga lag kan använda sig av tre spelare med generell åldersdispens per match. Spelarna får vara max ett år äldre än seriens högsta tillåtna ålder.

Dispenserna är inte personliga och behöver inte registreras. Dispenserna får ej användas för att toppa lag. Missbrukas dispensen kan Smålands Innebandyförbund återkalla dispensen för aktuella lag. Generella dispenser i Smålands Innebandyförbund gäller endast spel i Smålands Innebandyförbunds administrerade serier.

Förtydligande:
Det är max 3 spelare med åldersdispens som får deltaga på match. Har ni ex fått ett beslut på en dispens för 2 år äldre spelare så är det 2 generella dispenser + dispens för den 2 år äldre spelaren som får deltaga på match.
Ni kan INTE ha 3 på generell dispens + åldersdispens för 2 år äldre spelare.

Herrjunior 17 och Damjunior 17 - Enligt serieinbjudan
Generell dispens gör att laget får använda sig av max tre (3) valfria överåriga utespelare per match. Spelarna får vara max ett år äldre än seriens högsta ålder.

Herrjunior 20 och Damjunior 20 - Enligt serieinbjudan
Generell dispens gör att laget får använda sig av max fem (5) valfria överåriga spelare, ingen ålderbegränsning på spelarna inom den generella dispensen.

Poolspel
Kommer snart.

Övriga åldersdispenser
Åldersdispens skall sökas hos Smålands Innebandyförbund och dispens kan beviljas för att enskild spelare skall ha ett lag att spela i, ej för att föreningen skall kunna ha fler lag.

Ansökan skall skickas in 14 dagar innan den skall börja gälla och ytterligare information beskrivs på Smålands Innebandyförbunds hemsida. Ej korrekt ansökan kommer ej att behandlas.

Dispenser kan endast sökas för spelare upp till och med 20 år.

  • Ett lag kan bara söka max fem (5) dispenser per lag men max tre (3) spelare med dispens får deltaga under match.
  • Ansökan kan ske till och med 31 januari och endast en dispens per spelare och tävling kan beviljas.
  • Dispens kan sökas en åldersklass under spelarens egen och spelaren får vara högst ett år äldre än avsedd åldersklass. Om spelaren med dispens deltar i match för annat lag än det lag dispensen avser blir dispensen förverkad.
  • En spelare som sökt dispens blir spelklar först när spelaren/föreningen skriftligen delgivits beslutet.
  • En ansökan kan inte dras tillbaka om spelaren deltagit i match.
  • En spelare/förening skall vid uppmaning alltid kunna uppvisa delgivningsbeslutet inför varje match.
  • Beviljad åldersdispens i Smålands Innebandyförbund avser endast spel i Smålands Innebandys administrerade serier.
  • Dock inte för spel i Svenska Innebandyförbundets tävlingar/cuper (U16-SM. J18-SM, Juniorallsvenskan och SDF-SM)

Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger.

Kostnaden för att ansöka om åldersdispens är 300 kr/person.

Ansöka ny dispens ej göras efter 31 januari, gäller åldersdispens, ungdomsspelare i seniorlag, laggrundad dispens, könsdispens samt övriga dispenser.

OBS!
Tänk på att kolla in vår lista på vilken ålder den generella dispensen gäller för er serie. Se här!
Vi har upptäckt att det är en del lag som uppfattar seriens ålder fel.

  1. Er serie heter Pantamera F N gr 2 (-06) och då är det -06 födda i den serien och då får man ha generell dispens för födda -05. Skulle det var ett lag som har en ålder på 05-06 och har -05 födda spelare på laggrundad dispens så kan man inte ha spelare födda -04 på generell dispens, då måste en åldersdispens skickas in.

  2. Våra serier är indelade i olika Tävlingskategorier ex Pojkar (03-05), (05-06) och (06-08) Detta är endast kategorier och har inget med dispenser att göra som ex (03-05) kategorin är de serier som döms av distriktsdomare. Ni skall alltid gå på seriens ålder som står efter serienamnet ex Pantamera P N Röd gr 1 (-03)
Dispensansökan formulär

Godkända dispenser
Här nedan finner du samtliga godkända åldersdispenser.

OBS! En spelare/förening ska vid uppmaning alltid kunna uppvisa giltigt delgivningsbeslut inför varje match till domare/motståndare.

Uppdaterad 2022-10-27 kl 06:38

Carlshamns IBK
Clara Ågren Damjunior 17
Klara Ohlsson Damjunior 17
Ella Åslund Damjunior 17
Thea Gard Damjunior 17
   
Gantesbo IBK
Ella Karlsson Flickor Östra Röd gr 1
Elsa Alm-Johansson Flickor Östra Röd gr 1
Ebba Tingsdal Flickor Östra Röd gr 1
Lukas Frögren Pojkar Östra Röd gr 5
Oliver Johansson Pojkar Östra Röd gr 5
   
Hjältevad Mariannelunds IS
Kevin Mildeus Pojkar Norra Röd gr 6
   
IBK Svala
Charlie Adolfsson Pojkar Östra Blå gr 1
Viktor Larsson Pojkar Östra Blå gr 1
   
Jämjö IBK
Astrid Löfgren Flickor Östra Röd gr 3
   
Nybro IBK
Axel Stensson Pojkar Östra Röd gr 7
   
Slätafly/SK IBK
Linus Johnsson Pojkar Östra Röd gr 1
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS