Grundutbildning junior/seniortränare

Grundutbildningen för junior och seniortränare är den första utbildningen innan du kan delta på en fördjupningsutbildning för junior/seniortränare.
Utbildningen är på 4 timmar och genomförs digitalt via Teams.
Cirka 1 veckan innan utbildningstillfället skickas en anslutningslänk till utbildning ut via mejl till deltagaren.

Innehållet är Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy och ledarskap.

Utbildningsmaterial: Inloggningskod till Svenska Innebandys Utbildningsportal skickas ut efter utbildning via mejl.

 

Pris 2023/2024:

  • Digital: 1 300 kr/deltagare
    Sök tillbaka 760 kr via Projektstöd IF.


Steg 1 Svart – för tränare till spelare som är 16-21 år


Steg 1 Svart är en 2 eller 3 dagarsutbildning beroende på hur instruktören lägger planeringen för utbildningen.
Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar.

Utbildningen innehåller delarna:
Spelet, Matchen, Innebandyfys, Ledarskap och Idrottspsykologi.
Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta.
Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning från både spelar- och tränarperspektiv.

Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden.
Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus.
Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador.

Utbildningen innehåller både teori och praktik


Pris 2023/2024:

  • Central utbildning: 4 400 kr/deltagare
    Sök tillbaka 1 200 kr via Projektstöd IF.
    För att utbildningen skall genomföras måste det vara 12 deltagare anmälda!
    Utbildningen genomförs inte som Köpa Loss.

Boka utbildning hos

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS