Registrera B Lag Kopiera

Ansök från 12 aug 2024

På Tävlingskonferensen 2023 togs beslut om förändring av reglerna för flytt av spelare mellan A- och B-lag i herrseniorserierna. 

Regelverk för användande av spelare i en förenings A-lag och B-lag.

Detta regelverk avser endast herrseniorserier och reglerar varken träningsmatcher eller matcher i Smålandscupen.

En förenings A-lag spelar alltid i en högre division än B-laget.

En spelares lagtillhörighet för säsongen bestäms till det lag i föreningen som spelaren spelar sin första seriematch för.

Spelarkategorier

En A-lagsspelare

 • kan endast spela i B-laget om spelaren finns med på publicerad B-lista (se nedan).
 • blir automatiskt B-lagsspelare om spelaren inte har spelat de fem (5) senaste A-lagsseriematcherna.


En B-lagsspelare

 • kan alltid spela i A-laget men
  - blir automatiskt A-lagsspelare om spelaren efter senaste tillfället spelaren blivit B-lagsspelare har spelat totalt tre (3) eller fler A-lagsseriematcher.

Listor för B-lag

Varje lag i föreningen som avser att använda spelare från föreningens lag i högre serie ska innan seriestart skicka in listor med de spelare som tillåts spela med lag i lägre serie. Spelare på listorna ska vara de som är i behov av speltid på lägre nivå.

 • Lista ska skickas in till Småland Blekinge Innebandyförbund (SBIBF) innan seriestart och börjar gälla efter godkännande av SBIBF samt att listan finns tillgänglig (publicerad) på SBIBFs hemsida.
 • Lista kan korrigeras vid max fyra (4) tillfällen och senast den 23 februari. Korrigeringen måste inkomma till SBIBF minst tre (3) arbetsdagar innan match och när den korrigerade listan publiceras på hemsidan är den godkänd. Ny korrigering kan göras tidigast fjorton (14) dagar efter föregående korrigering.


B-lista

 • Publicerad B-lista består av de A-lagsspelare som får spela i B-laget.
 • Listan får innehålla max fem (5) utespelare och en (1) målvakt tillhörande A-laget.
 • I varje enskild B-lagsmatch får max tre (3) utespelare och en (1) målvakt från B-listan spela.
 • Vid kval/playoff för B-laget får spelare från B-listan inte användas.

Tävlingsbestraffning

En spelare som spelar i felaktigt lag enligt detta regelverk anses vara okvalificerad spelare och kan tilldömas påföljd enligt Tävlingsbestämmelserna Kap. 5 §12.

Om en förening bryter mot listornas syfte riskerar föreningen att förlora rätten att flytta spelare enligt listorna samt åläggas ekonomiska sanktioner.

Förening med U-lag
Det är under hela säsongen fritt att flytta ned obegränsat antal spelare från A- eller B-lag till U-laget (HU). Deltagande i U-lag förändrar inte en spelares status som A- eller B-lagspelare.


Dispensansökan

Dispens kan inte sökas gällande avsteg från regelverket.
(som ex. tillfällig för en match)

Enl. beslut den 2023-12-07

Tävlingskommittén

Godkända B-lagspelare

I listan hittar ni de spelare som är godkända att spela i följande lag.
Siffran inom parantes ex. (2) anger hur många gånger laget har korrigerat sin lista.

Max 4 gånger kan man korrigera listan per säsong fram till 23 februari.

Uppdaterad 2024-00-00, kl. 00.00

Herrar division 3

Förening
Namn

Herrar division 4

Förening
Namn

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS