På Tävlingskonferensen 2023 togs beslut om förändring av reglerna för flytt av spelare mellan A- och B-lag i herrseniorserierna. Säsongen 2023-24 är första året dessa regler kommer att användas.

Registrera B-lagsspelare här!
Godkända B-lagsspelare

Följande regler gällande flytt av spelare mellan föreningarnas A- och B-lag i representationsserierna gäller herrseniorserierna.

 • En spelare får flytta upp till lag med högre divisionstillhörighet och bli spelklar omgående.

 • Varje lag i föreningen som planerar att flytta spelare neråt i seriesystemet ska innan seriestart skicka in en lista med de spelare från föreningens lag i närmast ovanstående division som är aktuella för spel i det aktuella laget. Listan får innehålla fem (5) utespelare plus en (1) målvakt och ska godkännas av SBIBF samt finnas tillgänglig på Småland Blekinge Innebandyförbunds hemsida. Från listan är endast tre (3) utespelare plus en (1) målvakt uttagbara per B-lagsmatch.

  Fyra (4) gånger per säsong kan listan korrigeras fram till den 25 februari då flytt neråt i seriesystem inte längre är tillåtet. Korrigeringen måste inkomma till SBIBF minst tre (3) arbetsdagar innan match och när spelarna publiceras på hemsidan är de godkända. Mellan korrigeringarna måste det gå fjorton (14) dagar.
  Om en förening bryter mot regelverket eller dess syfte riskerar föreningen att förlora rätten att flytta spelare mellan seniorlagen samt åläggas ekonomiska sanktioner. Man riskerar även att förlora matchen genom W.O. om en protest inkommer inom tre (3) dagar efter spelad match.

 • En spelares lagtillhörighet i föreningen baseras på vilket av föreningens lag som spelaren spelar sin första seriematch i (träningsmatcher och Smålandscupen exkluderat). I det fall en förenings B-lag spelar sin första seriematch innan föreningens A-lag är det viktigt att föreningen inte missbrukar regelverket genom att placera A-lagsspelare som inte står på listan (5+1) i B-lagets första match. Om så sker riskerar man rätten att kunna flytta spelare mellan lagen.

 • Spelare som inte deltagit de tre senaste A-lagsmatcherna före 26 februari ska betraktas som B-lags spelare.

 • Om en spelare från lägre divisionstillhörighet spelar tre (3) stycken matcher i rad för laget med högre serietillhörighet inom föreningen, övergår spelarens lagtillhörighet till laget med den högre serietillhörigheten. Det är inte tillåtet att medvetet flytta ner A-lagsspelare till B-laget för att på ett sådant sätt kringgå listan om 5+1 spelare, blir detta tydligt riskerar man att bli av med rätten att flytta spelare mellan lagen.

 • W.O. matcher eller spelare som inte spelar matcher p.g.a. avstängning räknas inte som att man stått över en (1) match.

 • Efter den 26/2 får inga av föreningens spelare flyttas nedåt i seriesystemet. En spelares lagtillhörighet efter 26/2 avgörs av vilket av föreningens lag som spelaren senast representerat senast den 26/2.

 • Ett fritt antal spelare får flytta uppåt i seriestrukturen mellan föreningens seniorlag. Detta är tillåtet hela säsong.
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS