Sedan flera år tillbaka har de sex största lagidrotterna innebandy, fotboll, handboll, basket, bandy och ishockey arbetat med ett gemensamt dokument.

Dokumentet bygger på att man vill att barn och ungdomar ska kunna hålla på med många olika idrotter längre upp i åldrarna (upp till 15 år) och inte tvingas välja idrott i för tidig ålder.

Bakgrunden till Samsyn Småland är att vi dagligen stöter på problemet när vi är i kontakt med föreningar, ledare, ungdomar och föräldrar.

Idrotterna är helt överens om att vi ska arbeta för och ta ett gemensamt ansvar kring att förmedla ut till våra föreningar och ledare vikten av att samspela kring barnen idrottsaktiviteter.
Barnen ska inte behöva välja idrott utan det måste ligga på ledarnas ansvar att hitta samarbetsmöjligheter mellan idrotterna och där vårt motto måste vara att "Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnen och ungdomarnas perspektiv".

Från och med hösten 2020 har Samsyn tagit en liten ny form genom att representanter från SDF:en genomför gemensamma föreningsbesök ute i distriktet.

Samsyn Småland Blekinge riktlinjer
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS