Många föreningar i Småland och Blekinge bedriver innebandy inom Smålands Parasportförbund vilka administrerar de divisioner som finns.


All Parasport ska inkluderas inom respektive SF och Innebandyn har tagit första steget.

I Småland Blekinge samarbetar vi med Smålands Parasportförbund som driver Parainnebandyserier i Småland, rent juridiskt ligger det under Parasport Sverige. 

Länk till samlingssida för Parainnebandy inom Svensk Innebandy.
Här hittar ni länk till Smålands Parasportförbund:

Projektstöd Paraidrott.

Idrottsföreningar som bedriver parasport kan från Svenska Innebandyförbundet söka stöd inom tre områden, kravet är att föreningen är medlem i Svenska Innebandyförbundet.

  • Material till paraverksamhet (går även att söka via Anläggningsstöd- parasportutrustning). Stöd betalas ut till material som ämnar användas i paraverksamhet. Stöd ges till exempel till inköp av rullstolar för sittande innebandy och specialbeställda klubbor för stående innebandy. Inköpen ska göras till föreningen och inte
    till enskild person. Ansökan sker genom att fylla i bifogat dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det med tillhörande fakturor eller kvitton till inkluderingsansvarig på SIBF. Maxbelopp 10 000:-

  • Genomförande av paraverksamhet. Stöd betalas ut för hallhyror i samband med paraverksamhet. Ansökan sker genom att fylla i dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det till inkluderingsansvarig på SIBF.
    Maxbelopp 3 000:-

  • Marknadsföring av paraverksamhet. Stöd betalas ut till marknadsföring och/ eller uppsökande verksamhet för att starta paraverksamhet. Med detta menar vi insatser för att nå målgruppen och få dem till innebandyhallen, förslagsvis rekryteringsinsatser på särskola, annonser på sociala medier, lokaltidningar. Ansökan sker genom att fylla i dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det med tillhörande fakturor eller kvitton till inkluderingsansvarig på SIBF. Maxbelopp 3 000:-


Föreningen använder denna mall Ansökningsmall IF

Kontaktperson Svensk Innebandy Inez Rehn
inez.rehn@innebandy.se eller 0760-10 73 34

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS