Följande reglemente gäller för SBIBF:s domare

  • Kravprofil domare
  • Domardirektiv
  • Direktiv gällande klubb skaft/blad


Domare i SBIBFs regi är klassificerade enligt nedan samt ungdomsdomare, där Tema domare är högsta rankingen.

Tema domare = Dömer högst Herrar div 2

Licens domare/GU 2-3 = Dömer högst Herrar div 3 & Damer div 2

GU 1 = Dömer övriga serier som tex. Herrar/damer utveckling, P16, P15

Som distriktsdomare i SBIBFs regi ska inneha åldern lägst 18 år, bör ha körkort och vara lämplig som person och gärna har erfarenhet som ungdomsdomare.

Senior- och juniormatcher, samt pojkar 15-16 år, ska dömas av två utbildade distriktsdomare eller förbundsdomare.

Ungdomsmatcher Pojkar 8-14 år och Flickor 8-16 år ska dömas av utbildade ungdomsdomare och tillsätts av hemmalaget - och eller bortalaget.

Ungdomsdomare ska vara minst 16 år för att döma 13-årsklasser och uppåt, för att döma 12-årsklassen och nedåt ska man minst vara 15 år i annat fall ska dispens sökas.

Om kallad domare ej infinner sig till match kan match genomföras med en domare. I fall där lag eller domare vägrar att genomföra matchen ska matchen ställas in. Detta ska alltid rapporteras. Gäller ej serier där en (1) domare tillsätts, se nedan.

Vid domarbrist kan matcher i HU,P16, P15 och vissa matcher i D3 dömas av en domare. Då gäller 1½ gånger ordinarie arvode. (gäller matcher med distriktsdomare)

Om det ej finns godkända och utbildade domare på ungdomsmatcher så kan föreningen åläggas att betala fastställd tävlingsavgift. (Inga godkända domare på ungdomsmatch = 1000 SEK/match).

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS