Småland Blekinge Innebandyförbund vill uppmärksamma personer som gör ett utmärkande arbete inom förbundet eller föreningen genom att dela ut medaljer.

Följande utmärkelser delas ut:

  • Årets domare och årets framsteg
  • Årets spelare (Smålandslaget)
  • Förtjänsttecken


Ansökan

  • Förslagsrätt till utdelning av utmärkelser tillkommer föreningar och förbundsstyrelsen.
  • Ansökan om utmärkelser skall göras via formulär.
  • Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas utan återsänds till förslagsställaren.
  • Beslutande är Småland Blekinge Innebandyförbunds styrelse.
  • Utdelning av utmärkelser sker vid Smålands Innebandyförbunds årsmöte.
  • Avsteg från kriterierna och tidsramarna kan göras om särskilda skäl föreligger. Beslut härom fattas av styrelsen.


Utskick av utmärkelser
Vi kommer skicka ut utmärkelser efter Årsmötet har varit
Skriv i ansökan vilken adress ni vill att utmärkelsen skall skickas till.

Förtjänsttecken till domare delas ut på Domareventet.

Ansökningsformulär utmärkelser

Har du frågor kontakta

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS