Samtliga föreningar i Småland och Blekinge inbjuds till  tävlingskonferens med Småland Blekinge Innebandyförbund, för att diskutera tävlingsfrågor inför säsongen 2024/2025.

Tävlingskonferensen är digital, det är viktigt att ni anger den e-post adress ni vill ha inbjudan till. Föreningar som önskar vara fler en person ber vi Er att ni sitter tillsammans så vi endast får en uppkoppling per förening.
Procedur för röstning mm återkommer vi med till de som anmält sig.

Till tävlingskonferensen kan alla föreningar i Småland och Blekinge lämna in förslag (motioner) på förändringar som finns nu i SBIBFs lokala förutsättningar (föreskrifter).
På tävlingskonferensen tar sedan de närvarande föreningarna beslut i ärendet.

Ärenden av ekonomisk natur kan ej behandlas. Det är SBIBFs styrelse som beslutar om frågor rörande anmälningsavgifter, domararvoden, dispensavgifter och tävlingsavgifter etc. enligt SBIBFs stadgar.

Datum: 21 februari
Tid: kl 19.00-21.00
Plats: Digitalt
Anmälan: senast 13 februari 2024.
Fullmakt: Skall vara förbundet tillhanda senast den 15 februari 2024.

 

Anmälan till Tävlingskonferensen

Motioner
Senast den 13 december 2023 ska motioner från föreningarna vara Småland Blekinge Innebandyförbund tillhanda.

Motioner kan skickas till Småland Blekinge IBF, Att: Tävlingskonferens, Box 485, 551 16 Jönköping eller mejlas in till smaland@innebandy.se


Fullmakt/Anmälan
Vid Tävlingskonferensen har föreningarna en (1) röst i vardera kategori där de har lag i enligt nedan och Distriktsstyrelsen sju (7) röster.

Antal röster

Herrseniorlag 1
Damseniorlag 1
Ungdomslag 1

 

Har föreningen fler än ett (1) lag i någon kategori berättigar detta ej till fler röster än en (1) för denna kategori. En förening kan max få 3 röster.

Beräkningen sker på innevarande säsongs antal lag i seriespel. Förenings vars lag som har blivit uteslutna eller dragits sig ur före 1 januari kan föreningen ej tillgodo räkna sig röster för.

Vid votering krävs enkel majoritet, d.v.s. minst 50% av upprättad röstlängd, för att avgöra frågor.

Föreningen får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

Ombud får företräda max en förening på Tävlingskonferensen.

Välkomna att anmäla er!

Anmälda till Tävlingskonferensen
Denna lista uppdateras löpande.

Förening: Antal röster: Rösträtt: Fullmakt
Småland Blekinge IBF 7

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS